Elektriksel Sığa


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Herhangi bir iletkenin taşıdığı elektrik yükünün potansiyeline oranı daima sabittir. Bu sabit orana iletkenin sığası (kapasitesi) denir. Skaler bir büyüklüktür. C ile gösterilir. Bir iletkenin yükü arttıkça potansiyeli de artar. Buna göre, iletkenin sığası:
C = Q / VÖnemli: Bir iletkenin yarıçapı arttıkça alabileceği yük de artar. Sığa, bir iletkenin alabileceği yük miktarının ölçüsü olup kapasiteyi ifade eder.

Elektrik yüklü bir kürenin potansiyeli V = k.Q/r dir. Buna göre, elektrik yüklü kürenin sığası C = Q / V bağıntısında, V yerine k.Q/r yazılırsa, C = r / k bağıntısı bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi