Elektriksel Sığa 11. Sınıf Fizik


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Herhangi bir iletkenin taşıdığı elektrik yükünün potansiyeline oranı daima sabittir. Bu sabit orana iletkenin sığası (kapasitesi) denir. Skaler bir büyüklüktür. C ile gösterilir. Bir iletkenin yükü arttıkça potansiyeli de artar. Buna göre, iletkenin sığası:
C = Q / V

Önemli: Bir iletkenin yarıçapı arttıkça alabileceği yük de artar. Sığa, bir iletkenin alabileceği yük miktarının ölçüsü olup kapasiteyi ifade eder.] }

Elektrik yüklü bir kürenin potansiyeli V = k.Q/r dir. Buna göre, elektrik yüklü kürenin sığası C = Q / V bağıntısında, V yerine k.Q/r yazılırsa, C = r / k bağıntısı bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar