Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç video 10. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları

Bir lambanın uçlarına potansiyel farkı uygulandığında lambadan akım
geçer ve bunun sonucunda elektrik enerjisi, ısı ve ışık enerjisine dönüşür.
Günlük hayatta kullanılan piller kimyasal enerjiyi, barajlarda kullanılan
jeneratörler ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.
Mekanik sistemlerde birim zamanda yapılan işe mekanik güç denir.
Elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisine elektriksel
güç denir. P sembolüyle gösterilir.

Bir lambanın parlaklığı elektriksel gücüyle doğru orantılıdır. Lambaların
üzerindeki güç değerleri (10 Watt, 15 Watt, 30 Watt gibi) arttıkça
birim zamanda harcadıkları enerji yani açığa çıkan ışık enerjisi
miktarı da artar. Dolayısıyla lambanın kullanılacağı ortamın ışık ihtiyacına
göre uygun lamba seçilmelidir. Tungsten flamanlı lambalarda
(Görsel 1.7) harcanan enerjinin büyük bir bölümü ısı enerjisine
dönüşmektedir. Sonradan geliştirilen tasarruflu ve LED lambalarda
(Görsel 1.8: a ve b) ise tungsten flamanlı lambalara göre enerjinin daha
büyük bir kısmı aydınlatmaya dönüşür.

Enerjinin amacına uygun kullanılması hem ev hem de ülke ekonomisine
katkı sağlar. Böylece elektrik enerjisinin israf edilmesinin önüne
geçilmiş olur. Elektrik enerjisinin daha az kullanılması elektrik santrallerinin
yükünü azaltır. Ayrıca termik santrallerden çevreye yayılarak
küresel ısınmaya sebep olan gazların miktarı da düşürülmüş olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar