Ekosistemlerin Unsurları 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Ekosistemlerin Unsurları

Belirli bir bölgede yaşayan ve birbiriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılarla bunların herhangi bir şekilde cansız çevreyle ilişkilerinin meydana getirdiği yapıya ekosistem denir. En büyük ekosistem Dünya’dır, yani ekosferdir. Ekosfer; kara, deniz ve tatlı su olmak üzere üç büyük ekosistemden oluşur.

Dünya ekosistemi sınırları değişkenlik gösteren çok sayıda ekosistemden oluşur. Enerjisini Güneş’ten alan tüm ekosistemler, canlı ve cansız ögelerden oluşmakla birlikte işlevlerini sürdürmeleri ancak bu ögelerin düzenli çalışmasıyla mümkün olmaktadır.

1. Bölüm: Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi] }

Ekosistem, bir bölgede yaşayan ve sürekli etkileşim hâlinde olan canlı ve cansız ögelerden oluşturduğu bütüne denir. Ekosistemler içinde birbirinden çok farklı unsurlar yer alabilir. Ekosistemlerin belirli bir büyüklüğü de olmaz. Dünya, canlılar için en genel ekosistemdir. Bunun dışında küçük bir bahçe bile kendi içinde ekosistem olarak değerlendirilebilir. Ekosistem, bulunduğu alandaki her şeyi ifade eder. Ekosistem, evde beslediğimiz kaplumbağaların fanusuna benzer. Fanus içinde bulunan su, ısı, ışık, cansız ögeler, kaplumbağalara verdiğimiz yiyecekler, faunus içinde yer alan oksijen, karbondioksit, su içinde yaşayan küçük bitkilerin tamamı ekosistemi oluşturur.

Ekosistemi oluşturan Ögeler bir zincir gibi birbirlerine bağlıdır. Herhangi birinin ortamdan çıkması durumunda ya da dışarıdan müdahale edildiğinde ekosistem değişir, bazen de bozulabilir. Örneğin, tarımda verimi artırmak için tarlalara atılan zirai ilaçlar böceklerin yok olmasına yol açar. Bunun sonucunda da bu böceklerle beslenen kuşlar ve diğer canlılar da yok olur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar