Su Ekosistemi 11. Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı

Su Ekosistemi 11. Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı

Kategoriler: Coğrafya

Su Döngüsü (Hidrolojik Döngü)Yeryüzünün farklı kesimlerindeki okyanus ve denizlerden ayrıca karalardaki su ortamlarında sürekli buharlaşmalar
meydana gelmektedir. Buharlaşmayla atmosfere karışan su buharı rüzgârlarla ve değişik nedenlerle farklı bölgelere taşınır. Yoğunlaşarak yağış olarak yeryüzüne düşer. Buna su döngüsü denir. Su döngüsü sıcaklığın yüksek ve su kaynakları yönünden zengin bölgelerde hızlı gerçekleşir. Amazon ve Kongo Havzası su döngüsünün hızlı gerçekleştiği yerlerdir. Çöllerde ise su döngüsü yavaştır.

Su Döngüsünün Aşamaları:

  • Terleme – Buharlaşma
  • Yoğunlaşma – Yağış
  • Yüzeysel akış ve yüzey sularının oluşumu
  • Yeraltına sızma ve yeraltı sularının oluşumudur.

Su döngüsünün kaynakları:

  • Okyanuslar
  • Denizler
  • Bataklıklar
  • Göller
  • Akarsular
  • Yeraltı sularıdır.

Su döngüsünün önemi
Canlı yaşamının temel kaynağıdır. İklim özelliklerini belirler. Biyoçeşitliliğin dağılışını etkiler. Su kaynaklarını besler.

Su Ekosistemlerinin Doğal Sisteme Etkisi1. Denizel Ekosistem

Yeryüzünün %71’i denizler ve okyanuslarla kaplıdır. Okyanuslar Dünya üzerindeki en büyük ekosistemdir. Okyanuslardaki bitki ve hayvan türleri güneş ışınlarının erişebildiği ilk 100 metreye kadar yaşam ortamı bulur. Okyanuslar ve denizler iklim özellikleri üzerinde etkilidir. Okyanuslardaki akıntılar ulaştıkları bölgenin sıcaklığını arttırır ya da azaltırlar. Örneğin, Gulf stream sıcak su akıntısı Batı Avrupa’da ılıman iklim koşullarının oluşmasında etkilidir. Bu da ekosistemi etkilemektedir.

Okyanuslardaki ve denizlerdeki dalgaların etkisiyle atmosfere tuzlu su damlacıkları fırlatılmaktadır. Bu su damlacıklarına aerosol denir. Aerosollerin önemi yeryüzündeki iklimlerin oluşumunu sağlar ve su döngüsünü etkiler. Yağmurlarla toprağa düşerek toprağın verimini arttırır ve toprağı mineral yönünden besler.

Tropikal Kuşak’taki okyanuslarda mercanların oluşturduğu resifler deniz canlıları yönünden en zengin alanlardır. Mercanlar diğer canlılar için birer barınma ve besin kaynağı alanını oluşturur.

2. Karasal Su Ekosistemleri

AkarsularKarasal su ekosistemleri içerisinde akarsular bitki ve hayvan türleri için önemli bir yaşam alanıdır.

Göller

Dış akışı olan göllerin suları tatlı olduğu için biyoçeşitlilik yönünden zengindir.

Bataklıklar

Biyçeşitlilik ve ekolojik dengenin devamlılığı açısından çok önemli sulak alanlardır. Bitki ve hayvanların önemli yaşam alanlarıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi