Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri

Su Döngüsünün İnsana Etkileri

Su, Dünyanın doğal kaynaklarından biridir. Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknolojiler sanayileşme ve kentleşme suya olan talebi arttırmıştır. Su kullanımının artması, su döngüsünde bozulmalara neden olur.

İnsanların Su Döngüsüne Etkileri

 • Tarımda su kullanımının su döngüsüne etkisi
 • Betonlaşmanın yeraltı su seviyesine etkisi
 • Yeraltı sularına deniz sularının karışması
 • Kentleşme ve nüfus artışının su döngüsüne etkileri
 • Baraj ve kanalların su döngüsüne etkileri
 • Aşırı kullanımın yeraltı su seviyesine etkileri
 • Sulak alanların kurutulmasının su döngüsüne etkileri
 • Bitki örtüsü tahribinin su döngüsüne etkileri

Karbon Döngüsüne İnsanların Etkileri

 • Karbon kendi içinde bir dengeye sahiptir. İnsanlar çeşitli faktörlerle bu dengeyi bozmuştur.
 • Atmosferdeki karbonun %10’u insanlar tarafından atmosfere bırakılır.
 • Dünya genelinde önemsiz görülen bu oran büyük şehirlerde %90’ın üzerindedir.
 • Şehirleşme ve sanayileşme arttıkça atmosferdeki insan etkisiyle oluşan karbon oranı artacaktır.
 • İnsanların oluşturduğu bu karbona antropojenik karbon denir.
 • Antropojenik karbonun %65’ini ulaşım araçları çıkarır.
 • Fosil yakıtların kullanımı ormanların tahribi, anız yakılması ve pirinç tarlalarındaki metan oksitlenmesi karbonu arttırır.

Asit Yağmurları

Çeşitli endüstriyel faaliyetler konutlardan ısınma amaçlı olarak kullanılan yakıtlar fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller ile egzoz gazları havayı kirletmekte ve kükürtdioksit, azotoksit, hidrokarbon ve partikül maddele yayarak çevreyi olumsuz etkilemektedir. Havadaki kirleticiler asılı halde bulunur. Yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak inmektedir.

Zararları

 • Suların asit dengesi bozulur.
 • Bazı canlı türleri yok olur.
 • Ormanların büyümesini ve gelişmesini engeller.
 • Suya ve toprağa karışarak sudan ve topraktan yarar sağlayan canlıları olumsuz etkiler.

Ormanların Tahribi

Ormanlar ekosistemlerin ana kaynağıdır.

Ormanların Faydaları

 • Toprağı korur
 • Su akışını düzenler
 • İklimi etkiler
 • Doğayı korur
 • Doğayı güzelleştirir
 • Havayı temizler
 • Ekonomik gelir getirir
 • Oksijen kaynağıdır

İnsanların Ormanlara Zararı

  • Yangınlar
  • Kağıt üretimi
  • Şehirleşme
  • Tarım alanı açma
  • Yapılar
  • Aşırı otlatma
  • Odun elde etme
  • Ormanların yoğun olduğu yerlerde biyoçeşitlilik fazladır.
  • Ormanlardan asıl ürün ve yan ürün olarak faydalanır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar