Edirne – Segedin Antlaşması (1444) 10. Sınıf Tarih

Edirne – Segedin Antlaşması (1444) 10. Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

II. Murat, Karamanoğulları İsyanını bastırdıktan sonra yeniden Balkanlara geçti. Sırbistan üzerine yürüyerek Sırpların Macarlara bıraktığı Belgrad hariç bütün Sırbistan’ı ele geçirdi. Ancak bu sırada Erdel’e giren bir akıncı birliği Erdel Voyvodası Hünyadi Yanoş tarafından yenilgiye uğratıldı.

Osmanlı kuvvetlerinin yenilgiye uğratılmasıyla cesaretlenen Avrupalılar bir Haçlı ordusu kurdular. II. Murat, Hünyadi Yanoş komutasındaki Haçlılarla yaptığı savaşlarda yenilgiler aldı. Bu sırada Karamanoğulları da Anadolu’dan saldırıya geçince II. Murat barış teklifinde bulundu. 1444 yılında Macarlar ile Osmanlılar arasında Edirne – Segedin Antlaşması imzalandı.

Edirne – Segedin Antlaşması’na göre;

 • Sırp Prensliği yeniden kurulacak, alınan yerler geri verilecek ancak Sırplar, Osmanlı Devleti’ne vergi verecekti.
 • Eflak, Macaristan’ın himayesinde olacak, ancak Osmanlılara vergi verecekti.
 • Antlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacaktı. Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacaktı.
 • iki taraf antlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine yemin edeceklerdi.
 • II. Murat, Edirne – Segedin Antlaşması’ndan sonra, ileri gelen İslam alimlerinden fetvalar alarak Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenledi. Tehlikenin büyüklüğünü gören Karamanoğlu İbrahim Bey barış istedi.
 • II. Murat, Karamanoğulları seferinden sonra kendi isteği ile tahtı henüz 12 yaşında bulunan oğlu II. Mehmet’e bıraktı

Edirne Segedin Antlaşması’nın Önemi:

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hakimiyetini pekiştirmiştir.
 • Macaristan Krallığı’nın Osmanlı’ya bağımlı bir devlet haline gelmesini sağlamıştır.
 • Osmanlı’nın Avrupa’daki siyasi ve askeri gücünü arttırmıştır.
 • Uzun süreli bir barış döneminin başlamasına zemin hazırlamıştır.

Edirne Segedin Antlaşması’nın Sonuçları:

 • Macaristan Krallığı, Osmanlı’ya yıllık vergi vermeyi kabul etmiştir.
 • Sırp Despotluğu yeniden kurulmuş ve Osmanlı’ya bağlı bir devlet haline gelmiştir.
 • Eflak ve Boğdan prenslikleri Osmanlı’ya bağlı özerk devletler haline gelmiştir.
 • Osmanlı Devleti, Tuna Nehri’nin kuzeyine kadar uzanan geniş bir toprak kazandı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar