Dünya Miras Listesinde Türkiye’nin Yeri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE TÜRKİYE

Bütün insanların ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim, 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 16. genel konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir.

Türkiye, bu sözleşmeyi 23 Mayıs 1982 tarihinde onaylamış 1983 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2000 yılı sonu itibariyle dünya genelinde Dünya Miras listesine kayıtlı 690 kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır.

530 tanesi kültürel, arkeolojik sit 137 tanesi doğal sit ve 23 tanesi ise karma sittir.

Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır.

Ülkemiz, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar Dünya Miras listesine 16 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır.

Dünya Miras Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız] }

Örnek: Aras Nehri’nin bir kolu üzerinde, İpek Yolu güzergahında bulunan Ani Harabeleri aşağıdaki kentlerden hangisinde bulunmaktadır?

A) Kars  B) Iğdır  C) Ağrı  D) Erzurum  E) Artvin

Çözüm:

2016 Temmuzunda UNESCO’nun Dünya Miras listesine alınan Ani Harabeleri 1800’lü yıllarda keşfedilmiştir. 1001 Kilise Şehri olarak da bilinir. Kars sınırları içerisindedir. Cevap: A


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar