Dört Halife Devri (632-661) Hz. Ebubekir-Ömer-Ali-Osman TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

DÖRT HALİFE DEVRİ (632 — 661)

Bu dönemde halifeler seçimle işbaşına geldikleri için bu dönem “Cumhuriyet Devri” olarak da adlandırılır.HZ. EBUBEKİR DÖNEMİ (632 – 634)

Dinden dönenler ve zekat vermek istemeyenlerle mücadele edildi.

Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.

Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi.

Bunun nedeni Kur’an-ı ezbere bilen hafızların savaşlarda şehit düşmesidir.

634’te Bizans’la yapılan Yermük Savaşı ile Suriye’nin fethine zemin hazırlandı.

HZ. ÖMER DÖNEMİ (634 – 644)

634’te İranlılarla yapılan Köprü Savaşı kaybedildi.636 Ecnadeyn Savaşı ile Bizans mağlup edildi ve Suriye’nin fethi tamamlandı.

Kudüs ve Filistin alındı.

636 Kasidiye, 637 Celula ve 642 Nihavend savaşlarıyla İran’ın fethi tamamlandı.

Mısır fethedildi.

Ülke illere bölündü, İllerin başına valiler atandı.

İslam Devleti’nin ilk düzenli ve sürekli ordusu kuruldu.

Ordugahlar kuruldu (Amaç, fetihleri sürekli kılmaktır).

Hicri Takvim uygulamaya konuldu.

İkta sistemi oluşturuldu.

Adli teşkilatın temelleri atıldı.Divan-ı Cünd adıyla askeri divan kuruldu.

Devlet memurlarına maaş bağlandı.

HZ. ALİ DÖNEMİ (656 – 661)

Hz. Osman’ın şehit edilmesi tartışmaları devam etti. 656 yılında Hz. Ali yanlıları ile Hz. Ayşe yanlıları arasında Müslümanlar arasındaki ilk savaş olan Cemel Vakası yaşandı. Bu olaydan sonra Hz. Ali başkenti Kufe’ye taşıdı.

Şam’da halifeliğini ilan eden Muaviye ile Hz. Ali taraftarları arasında 657’de Sıffin Savaşı yapıldı.

Sıffin Savaşı’nın ardından halifelik sorunu Hakem Olayı ile çözülmeye çalışıldı. Fakat Müslümanlar 3 gruba ayrıldı;

Emeviler: Muaviye taraftarları

Şiiler: Hz. Ali taraftarları

Hariciler: Hz. Ali ve Muaviye’ye karşı olanlar.

Hz. Ali Haricilerin büyük kısmını Nehrevan’da etkisiz hale getirdi.

661 yılında Hz. Ali’nin Hariciler tarafından şehit edilmesi üzerine Dört Halife Devri sona erdi.

Hz. OSMAN DEVRİ (644 – 656)Muaviye tarafından ilk islam donanması oluşturuldu.

655’te Bizansla yapılan ilk deniz savaşını (Zatüssavari) Müslümanlar kazandı.

Kıbrıs fethedildi. Girit, Rodos ve Malta adalarına sefer düzenlendi.

Kafkaslarda Hazar Türkleri ile yoğun savaşlar yaşandı.

Libya’nın fethi tamamlandı. Tunus alındı.

Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi. Bundaki amaç, yönetim ve hukuk gibi kanunlarda birliği ve Kuran’ın aslından öğrenilmesini sağlamaktır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi