Kategoriler: 5. Sınıf Matematik, Matematik

5. Sınıf Doğal Sayılar Testleri için tıklayın

MİLYONLAR

Yaz tatilinde İstanbul’a giden Eren, İstanbul’a girişte yukarıdaki tabelayı gördü. Üzerinde İstanbul’un nüfusu yazıyordu. İstanbul’un nüfusunu gösteren sayı kaç basamaklıdır? Bu sayıyı okuyabilmemiz için öğrenmemiz gereken basamak ve bölük adları var mı?

Not: Bir doğal sayıyı okumak için o sayı, sağdan başlayarak üçerli gruplara ayrılır. Bu gruplara bölük adı verilir. En soldaki bölük okunur ve arkasından o bölüğün adı söylenir. Sonra sağa doğru devam edilir. Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez.

Bilgi Kutusu: Okunuşları verilen doğal sayıları yazarken söylenmeyen basamaklara 0 (sıfır) yazılır.

  • Rakamların kendi değerlerine sayı değeri denir.
  • Rakamların bulundukları basamaklara göre aldıkları değerlere basamak değeri denir.
  • Birler basamağındaki rakamın sayı ve basamak değeri aynıdır.

Bilgi Kutusu: Aynı rakamlar birer defa kullanılarak farklı doğal sayılar oluşturabilir.

Bilgi Kutusu: Bir sayıyı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplama şeklinde gösterilmesine çözümleme denir.

  • İki doğal sayı karşılaştırılırken önce basamak sayısına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür.
  • Basamak sayısı aynı olan doğal sayıların en büyük basamaktan başlanarak aynı basamaklardaki rakamları karşılaştırılır. Aynı basamaklardaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür. Basamaklardaki rakamlar eşit ise sağa doğru devam edilerek diğer basamaklardaki rakamlar karşılaştırılır.
  • Karşılaştırma sonucu sembollerinden uygun olanı ile gösterilir.

Milyonlar Çözümlü Sorular

SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİ

Bilgi Kutusu: Belli bir kurala göre düzenli olarak tekrar eden, genişleyen sayı veya şekil dizisine örüntüadı verilir.

Bilgi Kutusu: Sayı örüntülerinin kuralında n yerine
1 yazılarak 1. terimi
2 yazılarak 2. terimi
3. yazılarak 3. terimi
n yazılarak n. terimi bulunur.

Örüntüler Çözümlü Sorular


5. Sınıf Doğal Sayılar Test 1 (Milyonlar, Bölükler ve Basamaklar)

Başla

Tebrikler - 5. Sınıf Doğal Sayılar Test 1 (Milyonlar, Bölükler ve Basamaklar) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

5. Sınıf Doğal Sayılar Test 2 (Örüntüler)

Başla

Tebrikler - 5. Sınıf Doğal Sayılar Test 2 (Örüntüler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dönSoru: 46 125 486 sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) "Kırk altı milyon yüz yirmi beş bin dört
yüz seksen altı" diye okunur.
B) Sekiz basamaklı bir sayıdır.
C) Binler bölüğünde 125 sayısı vardır.
D) Onlar ve yüz binler basamaklarında 6 rakamı vardır.

Soru: 927 849 567
Yukarıdaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dokuz yüz yirmi yedi bin sekiz yüz kırk dokuz
B) Dokuz milyon yirmi yedi bin
C) Dokuz milyon iki yüz yetmiş sekiz bin
D) Dokuz yüz yirmi yedi milyon sekiz yüz kırk dokuz bin beş yüz altmış yedi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar