Doğal Kaynakların Planlanması ve Kontrolü Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğal Kaynakların Planlanması ve Kontrolü

  • Doğal kaynakların tükenme hızı sanayileşme hızıyla paraleldir
  • Günümüzde doğanın ve çevrenin kirlenmesi insanların başına gelen ciddi bir sorundur.
  • Bu sorunları insanlar bilinçli veya bilinçsiz doğal çevreye zarar vererek kendi oluşturmaktadır.
  • Sanayi devrimi doğal kaynakların hızla tükenmesine ve doğanın dengesinin bozulmasına neden olmuştur.

Sürdürülebilir Kalkınma

İnsan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak sürekli olarak ekonomik kalkınmayı ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakabilme yönünde yapılan çalışmalar sürdürülebilir kalkınma olarak ifade edilebilir.

Amacı

  • Doğal kaynakları koruma ve doğal kaynak kullanımında verimliliği sağlamaktadır.
  • Yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir özelliği vardır.

Çevre Sorunlarının Olası Etkileri

  • Çevre sorunları yerel, bölgesel ve küresel etkide olabilir.
  • Çevre sorunları konusunda devletlere, sivil toplum örgütlerine ve bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir.
  • Yakın çevremizdeki sorunlardan başlayarak küresel boyutta etkileyebilecek çevre sorunlarına karşı önlemlerin alınması gerekir.
  • En önemli çalışma toplumsal bilincin sağlanmasıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar