Doğal Kaynakların Değişimi ve Kullanımının Değişimi 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Doğal kaynakların kullanımı zamana ve insanların ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

Su önceleri sulama amaçlı kullanılmış fakat zamanla enerji üretimi turizm ve sanayi faaliyetlerinde kullanılmıştır. Yıllar içinde suyun önemi artmıştır.

Kömür önceleri ısınma amaçlı kullanılmış fakat zamanla elektrik enerjisi üretimine kadar değişmiştir. Tüm bu değişmeler üzerinde teknolojik gelişmeler ve insan ihtiyaçları etkili olmuştur. Demir madenlerinin olmadığı ülkelerde demir madeninin önemi ve değeri yüksektir. Önceki dönemlerde yakacak ve maden işlemede kullanılan ormanların zamanla kullanım alanları genişlemiştir. Bu durum ormanların tahribatını hızlandırmıştır. Gelişmiş ülkelerde ormanların önemi anlaşılmış ve korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gelişmemiş ülkelerde ise ormanlar hızla tahrip edilmeye devam edilmektedir.

Kömür kullanımının önem kazanması demir-çelik sanayisiyle paralellik göstermektedir. Yüksek fırınların bulunması kömür kullanımını hızlandırmıştır. Demir-çelik sanayisi su kaynaklarının yakınında kurulmuştur. Bu durum suyun değerini arttırmıştır. Bir ton demir eritildikten sonra 200,000 litre suya ihtiyaç duyulur. (Soğutmak için) 20.yy başlarında kömürün yerini petrol almıştır.

İçten yanmalı motorun icadı ile petrolün önemi artmıştır. Gelecekte ise petrolün ve kömürün yerini doğalgazın alacağı fakat petrol ve doğalgazın 2030’lu yıllara kadar devam edeceği düşünülmektedir.

Akarsulardan elde edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir olması nedeniyle akarsuyun önemini kaybetmeyeceği artan enerji ihtiyacı nedeniyle nükleer enerjinin öneminin artması kaçınılmazdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar