Dirençlerin Bağlanması video 10. sınıf

Dirençlerin Bağlanması video 10. sınıf

Kategoriler: Ders Videoları

Dirençlerin Bağlanması Ohm Kanunu video 10. sınıf

Dirençlerin Bağlanması çözümlü sorular video

Elektrik devresinde akım şiddetini değiştirmek için kullanılan ayarlanabilir dirence reosta denir. Reosta kolu 1 yönünde hareket ettirilirse direnç azalır, devredeki elektrik akımının şiddeti artar. Reosta kolu 2 yönünde hareket ettirilirse direnç artar ve elektrik akımının şiddeti azalır.

Elektrikli devrelerde çok sayıda direnç kullanılır. Dirençlerden oluşan sistemlerde birden fazla direncin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen dirence eşdeğer direnç denir. Eşdeğer direnç Reş sembolüyle gösterilir. Elektrik devresinde dirençler, seri ve paralel olmak üzere iki ayrı şekilde bağlanabilir.

1. Seri Bağlama: Elektrik devresinde ya da devre parçasında dirençlerin uç uca gelecek şekilde birleştirilmesiyle oluşan bağlama şekline seri bağlama denir. Lamba, dirençli bir devre elemanıdır. Seri bağlı lambalar Şekil 1.13’teki gibi gösterilirken şematik gösterimi Şekil 1.14’teki gibidir. Dirençler seri bağlandığında üzerlerinden geçen akım şiddetleri eşit büyüklüktedir. Potansiyel farkları ise dirençlerin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak paylaşılır.

2. Paralel Bağlama: Elektrik devresinde ya da devre parçasında dirençlerin iki ucunun birbiri ile birleştirilmesiyle oluşan bağlama şekline paralel bağlama denir. Paralel bağlı lambalar Şekil 1.15: a’daki gibi gösterilirken şematik gösterimi Şekil 1.15: b’deki gibidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar