Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dinin gönderiliş gayesi insanın yaratıcısını tanıyarak, onun emir ve yasaklarına riayet ederek hem bu dünyada hem de ahrette mutlu olmasıdır. İşte din, insan için hedeflediği bu gayeye insanı ulaştırabilmek için beş temel değeri koruma altına almıştır.

Bu nedenle dinin temel gayesi bu beş temel değerin korunmasını sağlamaktır. Dinin temel kaynağı olan Kur’ân ayetleri ve Peygamberimizin hadislerine baktığımızda hükümlerin bu beş temel değeri korumaya yönelik olduğunu görmekteyiz.

Bu değerler:

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi

Günümüzde birçok iş gurubu ortaya çıkmıştır. Bu iş gruplarından birçoğunda maalesef dikkatsizlik veya ihmalkarlık gibi nedenlerden dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle günümüzde işveren olarak çalışanlar ”İş Sağlığı ve Güvenliği” konusuna çok dikkat etmelidirler. Hatta iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çalıştırmayı ihmal etmemelidirler. Böylece İslam’ın korunmasına önem verdiği insan hayatının korunmasına katkı sağlamış olur ve iş kazalarıyla meydana gelen ölümlerin önüne geçmiş olurlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar