Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dinin Korunması

Dinin korunması bütün Müslümanların öncelikli görevidir. Her Müslüman Allah tarafından gönderilen bu kutsal dini koruma konusunda hassas davranmalıdır. Çünkü din insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefleyen kurallardan oluşmaktadır. Bu kuralları korumak da öncelikle Müslümanların görevidir.

“…Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim… ” (Maide Suresi, 3. ayet) Yüce Allah bu ayette din olarak İslam’ı seçtiğini bildirmiştir. Müslümanlara düşen dinin korunması için üzerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektir.

Bu görevi yerine getirmek için ise şu iki yolu izlemelidir:

İlk olarak dinin emir ve yasaklarını çok iyi bir şekilde öğrenmek.

Müslümanlar öncelikle dinin temel kaynağı olan Kur’an’ı ve Peygamberimizin sünnetini çok iyi öğrenmelidirler. Bunun için de Kur’an’ın geniş açıklamaları olan tefsir kitaplarını ve peygamberimizin hadislerinin şerhlerinin olduğu kitapları okumalıdırlar. Çünkü dini koruyabilmek için dini ana kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenmek en temel şarttır. Yanlış ve eksik olarak öğrendiğimiz dini bilgiler dini korumak yerine dine büyük zarar vermektedir.

İkinci olarak da dinin emir ve yasaklarına uyarak örnek bir Müslüman olarak dini yaşayarak temsil etmek Dini ana kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenen her Müslüman, öğrendiği bilgileri hayatında uygulayarak dinin emir ve yasaklarını bütün insanlara göstermelidir. Çünkü dini korumanın en güzel ve en önemli yolu, onu yaşayarak canlı canlı bütün insanlara göstermektir.

Konuyla ilgili Bir Ayet

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler ” (Rum Suresi, 30. ayet)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar