Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Malın Korunması

İslam’a göre herkesin mülkiyet hakkı vardır. Hiç kimse bir başkasının malını haksızlıkla alamaz. Bu nedenle İslam’da hırsızlık, gasp, yağmalama gibi meşru olmayan yollarla başkasının malını almak haram kılınmıştır. İslam böylece insanların mallarını koruma altına almaya çalışmıştır.

İslam’a göre mal helal yoldan kazanılmalıdır. bunun yolu da emek harcamak, çalışmak ve alınteri dökmekten geçmektedir.

Konuyla İlgili Bir Ayet

“Ey iman edenler! Karşılıklı rıza ya dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir ” (Nisa Suresi, 29. ayet)

Konuyla ilgili Bir Hadis

“Kim bir karış toprağı gasp ederse Allah kıyamet gününde onu yedi kat yerden kafasına geçirir.”

İslam dini haksız kazanç yolu olduğu için faizi ve tefeciliğide yasaklamıştır. Bununla ilgili yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden artakalanı bırakın. ” (Bakara Suresi, 278. ayet)

İslam’ın haksız kazanç yolu olduğu için yasakladığı davranışlardan biri de kumar oynamaktır. Kumar ve benzeri oyunlarla insanların malları haksızca ellerinden alındığı için İslam yasaklamıştır.

Para ya da herhangi bir eşya karşılığında emek harcanmadan oynanan şans oyunlarına kumar denir. Dinimiz kumar ve benzeri şans oyunlarını yasaklamıştır. Kumar demek haksız yere başkalarının mallarını yemek demektir.

Kur’an bu konuya şu şekilde açıklık getirmektedir:

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin… ” (Nisâ Suresi, 29. ayet) Peygamberimiz de alın teri dökmeye ve emek harcamaya büyük önem vermiştir.

Bu konunun önemini vurgulamak için bir çok hadis dile getirmiştir:

“En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır ” (Hadis-i Şerif)

“Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir. ” (Hadis-i Şerif)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar