Din, Birey ve Toplum 8. Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din, insanlık tarihi kadar eski bir kurumdur. İlk insandan beri din insan hayatında var olmuştur. Çünkü ilk insan Hz. Adem (a.s) aynı zamanda ilk peygamber olarak seçilmiştir. İnsan yaratılış itibariyle hep bir varlığa bir yaratıcıya inanma ihtiyacı duymuştur. İnsan hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır. Bu nedenle Yüce Allah yarattığı ilk insanı peygamber olarak seçmiş ve insanları gerçek yaratıcıya yani kendisine götürecek yolu öğretmiştir.  Yüce Allah, insanların bu fıtri ihtiyaçları karşılamak için her dönemde insanlar arasından peygamberler seçmiştir. Ancak insanoğlu zaman zaman nefsine uyarak Yüce Allah’ın gönderdiği dinlerden ayrılarak kendi elleriyle kutsallaştırdıkları bazı varlıkları ilahlaştırarak yeni ama batıl olan beşeri dediğimiz dinler  oluşturmuşlardır.İşte bu nedenlerden dolayı din hem birey olarak insanın hem de toplum olarak insanların hayatlarında hep var olmuştur. Bu açıklamalardan sonra din kavramını şu şekilde açıklayabiliriz: Din, sözlükte, “âdet, durum, borç, itaat” gibi değişik anlamlara gelir. Din, terim olarak ise, “Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi kurallar bütününe” denir.

Soru:
I. Din, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi kurallar bütünüdür.
II. Din, insanlık tarihinin her döneminde bütün toplumlarda var olmuştur.
III. Yeryüzündeki bütün dinler Allah tarafından gönderilen vahye dayalı dinlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II    B) II ve III    C) Yalnız III     D) I ve III

Çözüm: İlk madde de din kavramı açıklanmıştır. Din kavramı dünyanın her bölgesinde insanlık tarihiyle beraber hep var olmuştur. Özellikle dünyanın değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan dini semboller dininin insanlık tarihi kadar eski evrensel bir kurum olduğunu göstermiştir. Ancak yeryüzünde vahye dayalı olmayan beşeri dediğimiz birçok din de mevcuttur. Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi