Dandanakan Savaşı (1040) 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Dandanakan Savaşının Nedenleri

1. Nişabur’a gelen Tuğrul Bey’in bağımsızlığını ilan etmesi ve Horasan’a iyice yerleşmeye başlaması
2. Bu durumdan rahatsız olan Gaznelilerin Selçuklu gücünü yok etmek istemesi

Dandanakan Savaşının Gelişimi

  • Kalabalık Gazne ordusu karşısında meydan savaşı yapmaktan kaçınan Selçuklular geriye çekilerek ani baskınlarla kendilerini takip eden Gazne ordusunu yıpratmışlardır.
  • Yıpranan Gazne ordusu karşısında Dandanakan denilen yerde 3 gün boyunca yapılan savaş sonucunda Selçuklular Gazne Devleti’ni yenmeyi başarmıştır.

Dandanakan Savaşının Sonuçları

1. Gazne Devleti yıkılış sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.
2. Horosan ve İran hakimiyeti Selçuklulara geçmiştir. Böylece devletin ekonomik ve siyasi gücü artmıştır.
3. Gazne ordusunun bütün silahları ve malları Selçuklu Devleti’ne geçmiştir.
4. Fetih bölgesine yakın olmak için başkent Nişabur’dan Rey şehrine taşınmıştır.

Uyarı: Büyük Selçuklu Devleti’nde başkentin İranlıların yoğun olarak yaşadığı bir kente taşınması devlet yönetiminde İran etkisinin artmasına zemin hazırlamıştır.

Dandanakan Savaşının Önemi

  • Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlamıştır.
  • Gazneliler’in yıkılışını hızlandırmıştır.
  • İslam dünyasında Türk hakimiyetinin yayılmasını sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar