Çevremizdeki Yönetim Biçimleri 3.Sınıf Hayat Bilgisi


Kategoriler: Hayat Bilgisi

Çevremizde bizi yöneten yönetim birimleri ve yöneticiler vardır.

İllerimizi Vali, ilçelerimizi Kaymakam, köy ve mahallelerimizi ise muhtarlar yönetmektedir.İl; genel olarak geniş alan kaplayan, kalabalık insan topluluklarının olduğu yerlere denir. İllerin yöneticileri valilerdir.

İlçe; illerden daha küçük olan yerleşim yerlerine denir. İlçelerde Kaymakamlar görev almaktadır.

Bunların dışında bulunduğumuz bölgenin sorunlarıyla ilgilenen Belediye Başkanları ise o bölgenin düzenini sağlar ve sorunlarıyla ilgilenir.

Bu yönetim birimlerine yapılan geziler sonucunda, yerinde yapılan işleri görerek daha çok bilgi sahibi olabiliriz.

Örnek Soru: “illeri yöneten kişilere …………. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) Belediye Başkanı
B) Kaymakam
C) Vali


I. Kaymakam
II. Vali
III. Muhtar
Yukarıdakilerden hangisi ilçelerin yönetimini üstlenir?

A) I   B) II   C) IIITemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi