Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih
  • Yunanlılar, Sakarya yenilgisinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un doğusuna çekilerek burada çok güçlü bir savunma hattı oluşturmuşlardı.
  • Türk ordusu, Sakarya Zaferin’den sonra büyük bir taarruza hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda,

  • Yurdun tüm kaynakları ordunun emrine verilmiş,
  • Savaş için gerekli insan ve araç – gereçler batı cephesine taşınmış,
  • İstanbul’daki depolardan kaçırılan silahlar İnebolu ve Kastamonu yoluyla Ankara’ya oradan da cepheye gönderilmiş,
  • İstanbul’daki yurtseverler türlü yollardan Anadolu’ya insan ve araç – gereç göndermek için gizli örgütler kurmuş ve fedakarca çalışmıştır.
  • 20 Ağustos’ta Akşehir’de toplanan komutanlar arasında alınan kararla 26 Ağustos taarruz günü ilan edilmiştir.
  • 26 Ağustos’ta düşmanın savunma hatları yarılmış ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu geri çekilme ve kaçma pozisyonu almıştır.
  • Bu kesin zafer üzerine Mustafa Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” buyruğuna göre düşmanın Anadolu’dan çıkarılması harekatı başlatılmıştır.

UYARI: Türk ordusu 2 Eylül’de Uşak‘ı kurtarmış, Yunan orduları Başkomutanı General Trikopis esir edilmiştir. 9 Eylül’de İzmir’e girilmiş ve 18 Eylül’de Batı Anadolu’da hiçbir Yunan kuvveti kalmamıştır.] }

Soru: "Batı Cephesi Müdafaa Hattı" olarak da bilinen Yunan işgaline karşı öz savunma gereksinimi olarak ortaya çıkan "Batı Cephesi", Alaşehir ve Balıkesir Kongrelerinde düşmanla mücadele amaçlı oluşturulmuştur. Batı Cephesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sivas Kongresi'nde Ali Fuad Paşa'nın, "Umum Kuvayımilliye Kumandanı" olarak Batı cephesine tayin edilmesi
B) Düzenli Ordu kurulana kadar Kuvayımilliye ile düşmanla mücadele edilmesi
C) TBMM'nin oluşturduğu düzenli ordunun ilk savaş alanının Batı Cephesi olması
D) Sakarya Savaşı'ndan sonra "Hatt-ı Müdafaa yoktur. Sath-ı Müdafa vardır." anlayışıyla Batı Cephesi müdafaa hattının kaldırılması
E) Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşmasıyla cephenin kapanması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar