Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var (Yardımlaşma ve Dayanışma) Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Tuğrul Bey, Dandanakan Savaşı sonrasında toplanan kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Bey'e vererek kırmasını ister.
Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Ok sayısı üçe çıkınca kırmakta zorlanır. Ok sayısı dörde çıkarılınca kıramaz. Bu olayın ardından Tuğrul Bey, “Bu oklar gibi olursak her daim milletimiz var olur.” der.
Tuğrul Bey, bu davranışıyla toplum için hangi unsurun önemini vurgulamaya çalışmıştır?
A) Birlikten kuvvet doğacağı
B) Lidersiz toplumların çabuk yok olacağı
C) Ordunun güçlü olmasının gerektiği
D) Aile bütünlüğünün önemi


Soru: TEMA Vakfı, ülkemizde erozyonla mücadele etme, toprağımızı koruma ve sürdürülebilir bir yaşam amacıyla çalışmaktadır. Türkiye'nin doğasını koruma hedefiyle, ülke çapında çalışmaları yürütmektedir.
TEMA Vakfı'nın ülkemizde aşağıda verilen alanlardan hangilerinde daha çok çalışma yürüttüğü söylenebilir?
A) Sağlık- Güvenlik
B) Ağaçlandırma- Çevre
C) Eğitim- Madencilik
D) Ulaşım-İletişim


Soru: Ülkemizde AÇEV, her çocuğu erken yaşlardan başlayarak kişinin potansiyelinin en üst seviyesine erişmesini eğitim yoluyla desteklemeyi hedeflemektedir.
Yukarıda verilen açıklamaya göre AÇEV'in kişinin aşağıdaki durumlarından hangisini daha çok önemsemesi beklenir?
A) Çocukluk yaşantıları
B) Dünya görüşü
C) Ailesinin geçim kaynakları
D) Eğitim ve öğretim hayatı


Soru: Huzurevleri, yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, onlara bakmak, onların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Ülkemizde huzurevlerinin varlığı aşağıdakilerden daha çok hangisi ile ilgilidir?
A) Sosyal devlet anlayışı
B) İklimin insan yaşamına etkileri
C) Cinsiyet eşitliğinin varlığı
D) Ekonomimizin tarıma dayalı olması


Soru: Ülkemizde, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde toplumsal yaşamda kapsamlı değişmeler gerçekleşmektedir. Bu amaçla çocukların korunması, yaşlıların korunması, çocuk hakları, çocuk suçluluğunu önleyici tedbirler, engelli bireylerin desteklenmesi önemsenmektedir. Ayrıca toplumun çağdaş düzeye ulaşmasında önemli işleve sahip olan sosyal hizmetlerin oluşturulması ve geliştirilmesi planlanmaktadır.
Yukarıda anlatılanların gerçekleşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisine daha çok katkı sağlayacaktır?
A) Toplumsal sınıflara
B) İnsanların dini inançlarına
C) Toplumsal birlikteliğe
D) Ülkenin genişliğine


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar