Bilinçli Tüketici Özellikleri 5.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Bilinçli tüketici, piyasadaki fiyatları ve ürünleri araştıran, karşılaştırma yapan, güncel bilgiye sahip kişidir. Bir haksızlıkla karşılaştığında ya da zarara uğradığında hakkını nerede ve nasıl arayacağını bilir.

Bilinçli tüketicinin Özellikleri ve Yapması Gerekenler

aşırı tüketimi sevmez,

israftan kaçınır,

alacağı ürünün fiyat etiketini ve son kullanma tarihini kontrol eder,

Elektronik ürünlerinin garanti belgesini ve faturasını mutlaka alır ve onaylatır.

Satın aldığı ürünleri 30 gün içinde iade edebileceğini ya da değişim yapabileceğini bilir.

Bilinçli tüketici ALO 175 bilinçli tüketici danışma hattını arayarak haklarını öğrenir.

ALO 174 sağlıklı gıda hattını arayarak gerekli bilgiyi alır.

Bilinçli tüketici çevreye dost Sağlık Bakanlığı, İSO 9001 (CE, AB Standartlarıma uygunluk) ve TSE belgeli ürünleri tercih eder.

Ülkemizde karşılaşılan tüketici sorunları karşısında başvurulabilecek kurumlar:

  • Tüketici Mahkemeleri
  • Tüketici Hakları Derneği
  • Tüketici Hakları Merkezi
  • Tüketici Sorunları İlçe Hakları Heyeti
  • Reklam Kurulu
  • Belediyeler

Hakları ihlal edilen bir tüketici, Tüketici Haklarını Koruma Yasası’na göre, bir ay içerisinde itiraz edebilir. Satıcıdan ödediği paranın iadesini, ayıplı malın iadesini malın değiştirilmesini, ücretsiz onarımını ya da maldaki ayıp oranında satıcıdan indirim isteyebilir.

Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman il ve ilçelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.

Bu heyetlere bir dilekçe ile alınan malın faturası ya da fişi ile başvurulur. Tüketici burada verilen kararlardan da memnun olmazsa Tüketici Mahkemelerine de dava açabilir.

Örnek Sorular:

Bir mal ya da hizmeti satın alırken temel gereksinimlerini ön planda tutan, satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan, tüketici haklarını bilen ve savunan, reklamların etkisinde kalmayan, israf etmeyen kişidir.

“Bilinçli Tüketici Nedir?” sorusuna yukarıdaki cevabı veren Ahmet Öğretmen’in ifadelerini, aşağıdakilerden hangisi destekler nitelikte değ ildir?

A) Bilinçli tüketici hak ihlallerine tepki gösterir.
B) Bilinçli tüketici gereksiz harcamalardan kaçınır.
C) Bilinçli tüketici reklamlarda gördüğü her ürünü alır.
D) Bilinçli tüketici bir ürün satın almadan önce farklı yerlerden bilgi alır.


Bilinçli tüketici naylon poşet yerine bez torba ya da file kullanır.

Yukarıdaki bilgilerde bilinçli tüketicinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Korsana karşıdır.
B) Doğa dostudur.
C) Değişime kapalıdır.
D) Üretim aşamalarını bilir.FAQ

Bir mal ya da hizmeti satın alırken temel gereksinimlerini ön planda tutan, satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan, tüketici haklarını bilen ve savunan, reklamların etkisinde kalmayan, israf etmeyen kişidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar