Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkelere Uyma


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik

Tüm dünyada kabul gören ahlaki kuralların bütününe etik adı verilir. Günlük yaşantıda her geçen gün daha çok kullanılmaya başlanan etik kelimesi; kişilerin ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini ve zorunluluklarını belirleyen kurallar bütünü olarak da tanımlanmaktadır. Bilim etiği canlı yaşamına, fikir, teori ve düşünceye saygıyı, tarafsızlığı, bilimsel çalışmalarda mahremiyeti kapsar.

Etik değerlere sahip kişiler güvenilir, dürüst, saygılı, açık ve tarafsızdır. Bilim etiğine sahip araştırmacılar ise bu niteliklerin yanı sıra uydurmacı ve yanıltmacı olmayan, intihal yapmayan, sözde yazarlık yapmayan yani kendisini yer almadığı bir çalışmada varmış gibi göstermeyen, çalışmada yer alan diğer kişileri yok saymayan kişilerdir.

Bilimsel yayınlarda ve kitaplarda gerçek olmayan veri ve sonuçları ortaya koymak, verilerde değişiklik yapmak bilimsel çalışmanın güvenilirliğini yok eder. Başka bir çalışmadan yapılan alıntıların bildirilmemesi, intihal olarak adlandırılmaktadır. İntihal yasal anlamda suç sayılmakla birlikte, kişisel haklara ciddi bir saldırıdır. Yapılmayan bir çalışmada kişinin isminin geçmesi, çalışmanın gerçek sahiplerine yapılacak büyük haksızlıklardan yalnızca birisidir. Öte yandan çalışmayı yapan bir ekip varsa ve ekibin diğer elemanlarının adları çalışmada yer almıyorsa bilimsel etik değerler çiğnenmiş olur.

Bilimsel çalışmalara katılan denekler (insan veya hayvan) için etik olarak kabul edilir amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin seçilmesi gerekir. Günümüzde bilimsel çalışmalara katılan deneklerin haklarını korumaya yönelik yasal tedbirler bulunmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar