Bilim Nedir, Bilimsel Bilginin Doğası

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

İnsanın içinde yaşadığı çevre ve doğa ile sürekli bir bilgi alışverişi vardır. Çevreden beş duyu organı ile alınan bu mesajlar, beyinde değerlendirildikten sonra gerekli cevaplar oluşturulur. Ancak bu bilgi alışverişi sırasında beyin, bazı sorularla karşılaşır. Bu sorular bilim sayesinde çözülebilir.

Bilim, insanların tarafsız gözlem ve deneylerle elde ettikleri düzenli bir bilgi birikimidir. Bu birikim, insanlığın varlığı ile başlamış ve hala devam etmektedir.

Bilim; doğayı ve doğanın içine yer alan olayları (canlı ve cansız varlıklar ile bunların arasındaki etkileşimler gibi) araştırarak, bu olaylarla ilgili sorulara cevap bulmaya çalışır. Böylece doğadan insanlığa faydalı olan bilgileri elde etmenin yollarını araştırmış olur.

  • Bilim, araştırıcı özellikteki duygu ve düşüncenin ürünüdür. Çünkü, insandan önce de var olan bilimsel gerçekler, ancak bu düşünce gücüyle ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaya da devam edecektir.
  • Bilimin ortaya koyduğu bilgi ve bulgular, yapılan yeni çalışmalarla desteklenip olgunlaştırılabilir veya tamamen değişebilir
  • Bilimin en başta gelen amacı; “dünyada ve evrende var olan düzeni algılayarak, insan hayatını kolaylaştırmak ve dünyayı insanca yaşanabilir duruma getirmek” şeklinde özetlenebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar