Bilim Nedir, Bilimsel Bilginin Doğası 9.Sınıf Biyoloji

Bilim Nedir, Bilimsel Bilginin Doğası 9.Sınıf Biyoloji

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

Bilim, evren ve içindeki her şey hakkında sistematik bilgi edinme sürecidir. Bilim, gözlem, hipotez, deney ve teori gibi yöntemler kullanır. Bilimsel bilgi, deneysel olarak test edilebilir ve desteklenebilir.

Bilim; doğayı ve doğanın içine yer alan olayları (canlı ve cansız varlıklar ile bunların arasındaki etkileşimler gibi) araştırarak, bu olaylarla ilgili sorulara cevap bulmaya çalışır. Böylece doğadan insanlığa faydalı olan bilgileri elde etmenin yollarını araştırmış olur.

  • Bilim, araştırıcı özellikteki duygu ve düşüncenin ürünüdür. Çünkü, insandan önce de var olan bilimsel gerçekler, ancak bu düşünce gücüyle ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaya da devam edecektir.
  • Bilimin ortaya koyduğu bilgi ve bulgular, yapılan yeni çalışmalarla desteklenip olgunlaştırılabilir veya tamamen değişebilir
  • Bilimin en başta gelen amacı; “dünyada ve evrende var olan düzeni algılayarak, insan hayatını kolaylaştırmak ve dünyayı insanca yaşanabilir duruma getirmek” şeklinde özetlenebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar