Bileşikler 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Sembolik Dili

Farklı elementlerin belirli oranlarda, Özelliklerini kaybederek bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere bileşik denir. Bileşikler aşağıdaki özelliklere sahiptir.

  • Birden fazla element atomu içerirler.
  • Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır.
  • Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler.
  • Saf maddelerdir.
  • Homojendirler.
  • Erime noktası ve kaynama noktaları sabittir.
  • Yoğunlukları sabittir.
  • Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilirler.
  • Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar.
  • İyonik yapılı ya da molekül yapılı olabilirler.

Yaygın olarak kullanılan bazı bileşiklerin formülleri ve adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 ] }

Çözüm: Elementlerin sembolleri kendilerine özgüdür. Yani elementlerin sembolleri farklıdır. A seçeneği doğrudur. Bileşikler element sembollerinden oluşan formüller ile gösterilir. B seçeneği doğrudur. Ca(OH)2 bileşiğinde 1 tane C, 1 tane OH da 1 tane H ve bir tane O vardır. Formülde (OH)2 yazılmıştır. Yani formülde 2 tane OH vardır. Bu durumda formülde 2 tane O ve 2 tane H atomu vardır. Sonuç olarak formülde toplam 1 tane Ca, 2 tane O ve 2 tane H olmak üzere toplam 5 tane atom vardır. C seçeneği yanlıştır. Bileşiklerin oluşumu sırasında her bileşiğe özgü bir şekilde elementler belirli oranlarda bir araya gelirler. D seçeneği doğrudur. Elementler ve bileşikler yapılarında tek tür tanecik bulundururlar. Örneğin demirde Fe atomları, hidrojen gazında Hz molekülleri ve suda H2O moleküllerin vardır. Yapısında tek tür tanecik bulunduran maddeler sat maddelerdir. Dolayısıyla elementler ve bileşikler saf maddelerdir. E seçeneği doğrudur. Cevap C


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar