Bileşikler

Bileşikler

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Sembolik Dili

Farklı elementlerin belirli oranlarda, Özelliklerini kaybederek bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere bileşik denir. Bileşikler aşağıdaki özelliklere sahiptir.  • Birden fazla element atomu içerirler.
  • Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır.
  • Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler.
  • Saf maddelerdir.
  • Homojendirler.
  • Erime noktası ve kaynama noktaları sabittir.
  • Yoğunlukları sabittir.
  • Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilirler.
  • Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar.
  • İyonik yapılı ya da molekül yapılı olabilirler.

Yaygın olarak kullanılan bazı bileşiklerin formülleri ve adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi