Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Ototrof bakteriler: Fotosentez veya kemosentez yaparak kendi besinlerini sentezleyen bakterilerdir. Fotosentezle besin üreten bakterilere siyanobakteriler örnek verilebilir. Bunlar genellik mavi yeşil renkli bakterilerdir. Kemosentez ile besin üretilmesi sırasında ışık yerine azot, kükürt gibi inorganik maddeler enerji üretiminde kullanılır.

Heterotrof bakteriler: Bunlar hazır besin alan bakterilerdir. Beslenme şekline göre parazit ve saprofit (çürükçül) bakteriler olarak iki gruba ayrılırlar. Parazit bakteriler genellikle hastalık yapar. Besinlerini üzerinde yaşadıkları canlıdan alırlar. Hastalık yapan patojen bakterilere karşı tedavi amaçlı olarak antibiyotik kullanılır. Saprofit bakteriler ise nemli ortamlardaki bitki ve hayvan kalıntılarının üzerinde bulunur. Hücre dışına salgıladıkları enzimler ile organik atıkları parçalarlar. Bu sayede topraktaki inorganik madde miktarını artırarak madde döngülerinin gerçekleşmesini sağlarlar.

Besin zehirlenmesi, tifo, tetanos, verem, difteri, boğaz enfeksiyonları, zatürre, menenjit, kolera, frengi gibi hastalıklara patojen bakteriler neden olur. Bu bakterilerin ürettiği toksinler, insana veya diğer canlılara zarar verir ve hastalanmasına hatta ölümüne neden olabilir. Clostridium botulinum isimli bakteri türü ürettiği toksinle yiyeceklerin, konservelerin bozulmasına ve besin zehirlenmesine neden olur.

Saprofit bakteriler ise doğada sınırlı miktarda bulunan maddelerin dönüşümlü olarak tekrar kullanılmasını sağlar. Organik atıkları çürüterek kendileri için besin ve enerji elde ederler. Çürütme sırasında oluşan 0rganik ve inorganik maddeler topraktaki besin miktarının artmasını sağlar.

Örnek: Bakterilerde hem ototrof hem de heterotrof türler vardır. Bu türlerde kendi içinde beslenme şekline göre tekrar gruplara ayrılabilir. Buna göre beslenme şekline göre bakteriler en fazla kaç grupta toplanabilir?

Çözüm: Ototrof beslenen bakterileri fotosentez ve kemosentez yapanlar olarak iki gruba ayrılır. Heterotrof beslenenler ise parazit olanlar ve saprofit olanlar üzere iki gruptur. Buna göre bakterileri beslenme şekline göre fotosentetik, kemosentetik, parazit ve saprofit olarak en fazla 4 grupta toplanabilir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar