Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Kurulması Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Kurulması

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Rusya’nın eski etki alanını yeniden kazanma amacının ağırlıklı olarak hissedildiği, 12 devletten oluşan
birliktir.

Topluluk, 21 Aralık 1991 tarihinde (Alma – Ata Zirvesi) kurulmuştur. Katılımcı ülke sayısı 11 olan topluluğa Baltık devletleri ve Türkmenistan (25
Ağustos 2005’ten beri tam üye değil) hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri üye bulunmaktadır.

Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dır.

2008 Güney Osetya Savaşı ile başlayan ve Rusya’yla aralarında çıkan savaş sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’ndan çıkmaya karar verdiklerini açıkladı.15.08.2008 tarihinde Gürcistan meclisi, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrılma kararını onayladı. BDT pazarı yaklaşık 240 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük pazarları arasında yer almaktadır.

TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

TİKA, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek “Teknik Yardım Kuruluşu”dur.

Bakanlar Kurulu kararıyla Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir teşkilat olarak kurulan TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır.

Amacı: TİKA; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Görevleri:TİKA’nın görevlerinden bazıları şunlardır: Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim iş birliğini, bu ülkelerin
kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek.

Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliği programlarının, yurt dışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi