Ayete’l Kürsi Anlamı, Okunuşu, Fazileti ve Özellikleri 8. Sınıf


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AYETE ’L-KÜRSİ VE ANLAMI

Bakara Suresi’nin iki yüz elli beşinci (255.) ayetidir. Bu ayet, adını içinde geçen ‘kürsi’ kelimesinden almıştır. Peygamberimiz bu ayetin Kur’an ayetlerinin en faziletlisi olduğunu söylemiştir.

Ayete’l Kürsi”nin Özellikleri

  • Bakara Suresi’nin 255. ayetidir.
  • Allah’ın varlığı ve birliğini ifade eden tevhid konusundan bahseder.
  • Kur’an—ı Kerim’in en faziletli ayetidir.
  • Adını içinde geçen “Kürsi” kelimesinden alır.
  • Kürsi, Allah’ın sınırsız gücü ve kudreti anlamına gelir.
  • Allah’ın, eşsiz yüce sıfatlarından söz eder.
  • Allah’ın sınırsız ilminden bahseder
  • Ahirette Allah izin vermeden kimsenin şefaat edemeyeceğinden bahseder.

Ayete’l Kürsi’nin Fazileti

Sevgili Peygamberimiz bir çok hadislerinde Ayete’l Kürsi”nin faziletlerinden bahsetmiştir. Bu ayetin Kur’an ayetleri içinde en faziletli ayet olduğunu ise şu şekilde dile getirmiştir.

Bir gün Peygamberimize bir sahabe gelerek soru sormaya başlamıştır. Bu sahabe ilk olarak, “Ya Rasulallah Kur’an-ı Kerim’de hangi surenin derecesi daha büyüktür’?” diye bir soru sormuştur.

Peygamberimiz;

  •  “İhlas Suresi” diye cevap vermiştir.

Sahabe daha sonra,

“Ya Rasulallah’ Kur’an’ı kerim’de hangi ayetin fazileti daha büyüktür’?” diye bir soru sormuştur.

Peygamberimiz;

  • “Ayete’l Kürsi cevabını vermiştir.

Ayete’l Kürsi’nin Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyüm, lâ te’huzühü sinetün velâ nevm, lehü mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehü illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtüne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, ve lâ yeüdühü hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.”

Ayete’l Kürsi”nin Anlamı

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum) dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? 0, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar