Ankara Savaşı (1402) 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

  • Bağdat Celayirleri hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Timur’dan kaçarak Yıldırım Bayezid’e sığınmıştı. Ayrıca Anadolu beylikleri de Timur’dan Bayezid’e karşı yardım istemişti.
  • Bu olaylar Timur’u harekete geçirdi ve Timur Osmanlı Devleti’ne ait olan Sivas’ı yakıp yıktı. Yıldırım Bayezid ise buna karşılık Timur’a ait olan Erzincan’ı yaktı yıktı.
  • Arada gidip gelen hakaret dolu mektuplar ve her iki hükümdarın da Türk cihan hakimiyeti arzusu Ankara Savaşı’nı kaçınılmaz hale getirdi.
  • 1402’de Ankara’nın Çubuk Ovası’nda büyük bir savaş meydana geldi. Osmanlı Devletine bağlı Karatatarların ve Anadolu Türk Beylikleri’nin ihaneti neticesinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye uğradı.

Ankara Savaşı Sonuçları;  • Yıldırım Timur’a esir oldu ve çok geçmeden vefat etti.
  • Anadolu Türk birliği bozuldu. Beylikler tekrar kuruldu. (II. Beylikler Dönemi)
  • Osmanlı merkezi otoritesi sarsıldı. Devlet yıkılma tehlikesi geçirdi. Yıldırımın oğulları arasında taht kavgası başladı. Bu karışıklık devrine Fetret Devri (1402-1413) adı verilir.
  • İstanbul’un alınması (yarım asır) gecikti. Balkan fetihleri durdu ama kurulan sağlam düzen sayesinde Balkanlar’da fazla toprak kaybı olmadı. Bizans Osmanlı iç işlerine karışma fırsatı buldu.

Orta Asya'da Ceyhun ile Seyhun Nehirleri arasındaki bölge olan Maveraünnehir'i ele geçiren Timur'un amacı: Cihan imparatorluğu kurmaktı. Bu amaçla 1390'da Harzem'i alan Timur, 1390'da Altın Orda Devleti'ni de yenerek batıya doğru ilerlemesini hızlandırdı. İran topraklarını, Irak ve Azerbaycan bölgesinde kurulmuş Türkleşmiş bir Moğol hanedanı olan Celayirliler Devleti'ni yıkarak, Bağdatı aldı. Bu zaferlerin sonrasında Timur bütün Türk dünyasının kendisine biat etmesini istedi. 1395'te Altın Orda Devleti'ne arka arkaya 3 sefer yapan Timur, Azerbaycan ve Kafkaslardaki Altın Orda topraklarını da hakimiyet altına aldı. Altın Orda Devleti'nin 1502 'de yıkılmasından sonra Kırım, Kazan, Kasım, Ejderhan, Küçüm ve Nogay hanlıkları kuruldu.

Altın Orda Devleti'nin yıkılması en çok Moskova Knezliği'nin işine yaradı. Rusya'nın güçlenmesi ve ilerleyen süreçte sıcak denizlere inmek istemesi durumu ortaya çıktı. Timur, Hindistan'da da Tuğluk Şah'ın hükümdarlığını yaptığı Delhi Türk Sultanlığını yenerek Kuzey Hindistan'da egemenlik kurdu.

Timur, Çin'e sefer yapmayı düşünüyor; ancak kendisine rakip olabilecek Osmanlı Devleti'ni de hakimiyet altına almak istiyordu. Anadolu beylerinin Yıldırım Bayezid'a karşı Timur'dan yardım istemeleri, Celayirliler Devleti'nin hükümdarı Ahmet Celayir'in ve Karakoyunlular Devleti hükümdarı Kara Yusufun da Timur'a karşı Yıldırım Bayezid'a sığınmaları iki taraf arasında husumet oluşturmuştu, Karşılıklı iki hükümdar arasındaki mektuplaşmalar, Timur'un Osmanlı'ya bağlı olan Sivas'ı ele geçirmesi, Yıldırım Bayezidın da Timur'a bağlı olan Emincan ve Kemah'ı alması, iki taraf arasında savaşı kaçınılmaz hale getirdi.

28 Temmuz 1402'de iki taraf Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Timur'un savaşta filleri kullanması, Osmanlı Devleti'nin "Hilal Taktiğini" Timur ordusu üzerinde uygulayamaması, kara tatarların ihanet edip Timur'un tarafına geçmesi, Timur'un ordusunun sayıca daha fazla olması gibi sebeplerden dolayı, Osmanlı Devleti savaşı kaybetti.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi