Ankara Savaşı (1402) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Timur 1400 yılında Anadolu’ya girerek Sivas’ı yağmalamış ve Ankara’ya kadar ilerlemiştir. Timur’un ordusundaki filler de ona bir üstünlük sağlamıştır. Ayrıca Kara Tatarlar ve Anadolu beylerini yanına çekmesi sonucunda Osmanlıları yenilgiye uğratmıştır. Yıldırım Bayezid, Timur’un eline esir düşerek 9 Mart 1402’te Akşehir yakınlarında ölmüştür.

Savaşın sonuçları şunlardır:

  • Anadolu Türk birliği bozulmuş, Türk beylikleri yeniden kurulmuştur.
  • Bizans’ın ömrü 90 yıl uzamıştır.
  • Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında yaşanan taht kavgaları Osmanlı Devleti’ni 11 yıllık bir Fetret Devri’ne sürüklemiştir.] }

Orta Asya'da Ceyhun ile Seyhun Nehirleri arasındaki bölge olan Maveraünnehir'i ele geçiren Timur'un amacı: Cihan imparatorluğu kurmaktı. Bu amaçla 1390'da Harzem'i alan Timur, 1390'da Altın Orda Devleti'ni de yenerek batıya doğru ilerlemesini hızlandırdı. İran topraklarını, Irak ve Azerbaycan bölgesinde kurulmuş Türkleşmiş bir Moğol hanedanı olan Celayirliler Devleti'ni yıkarak, Bağdatı aldı. Bu zaferlerin sonrasında Timur bütün Türk dünyasının kendisine biat etmesini istedi. 1395'te Altın Orda Devleti'ne arka arkaya 3 sefer yapan Timur, Azerbaycan ve Kafkaslardaki Altın Orda topraklarını da hakimiyet altına aldı. Altın Orda Devleti'nin 1502 'de yıkılmasından sonra Kırım, Kazan, Kasım, Ejderhan, Küçüm ve Nogay hanlıkları kuruldu.

Altın Orda Devleti'nin yıkılması en çok Moskova Knezliği'nin işine yaradı. Rusya'nın güçlenmesi ve ilerleyen süreçte sıcak denizlere inmek istemesi durumu ortaya çıktı. Timur, Hindistan'da da Tuğluk Şah'ın hükümdarlığını yaptığı Delhi Türk Sultanlığını yenerek Kuzey Hindistan'da egemenlik kurdu.

Timur, Çin'e sefer yapmayı düşünüyor; ancak kendisine rakip olabilecek Osmanlı Devleti'ni de hakimiyet altına almak istiyordu. Anadolu beylerinin Yıldırım Bayezid'a karşı Timur'dan yardım istemeleri, Celayirliler Devleti'nin hükümdarı Ahmet Celayir'in ve Karakoyunlular Devleti hükümdarı Kara Yusufun da Timur'a karşı Yıldırım Bayezid'a sığınmaları iki taraf arasında husumet oluşturmuştu, Karşılıklı iki hükümdar arasındaki mektuplaşmalar, Timur'un Osmanlı'ya bağlı olan Sivas'ı ele geçirmesi, Yıldırım Bayezidın da Timur'a bağlı olan Emincan ve Kemah'ı alması, iki taraf arasında savaşı kaçınılmaz hale getirdi.

28 Temmuz 1402'de iki taraf Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Timur'un savaşta filleri kullanması, Osmanlı Devleti'nin "Hilal Taktiğini" Timur ordusu üzerinde uygulayamaması, kara tatarların ihanet edip Timur'un tarafına geçmesi, Timur'un ordusunun sayıca daha fazla olması gibi sebeplerden dolayı, Osmanlı Devleti savaşı kaybetti.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar