Anadolu’nun Türkleşme Süreci Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf Anadolu'nun Türkleşme Süreci Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Anadolu'nun Türkleşme Süreci Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. Sınıf Anadolu'nun Türkleşme Süreci Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Anadolu'nun Türkleşme Süreci Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. Sınıf Anadolu'nun Türkleşme Süreci Test 3

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Anadolu'nun Türkleşme Süreci Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sivas-Tokat-Kayseri yörele rinde Danişmentliler, Erzincan'da Mengücekliler, Mardin'de. Artuklular, Erzurum'da Saltuklular, Bitlis-Erzen yöresinde Dilmaçoğulları, Ahlat-Erciş-Van yöresinde Ahlatşahlar ve İzmir'de Çaka beylikleri kurulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Orta ve Doğu Anadolu'da Türk egemenliğinin kurulmaya başlandığının
B) Beyliklerin tamamının denizcilikle uğraştığının
C) Malazgirt Savaşı sonrasında Bizans'ın Batı Anadolu'nun kontrolünü tamamen kaybettiğinin
D) Türk beylikleri arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşanmadığının
E) Beyliklerin yöneticilerinin Selçuklu Hanedanı'ndan olduğunun

Soru: Muhyiddin Arabi, 1165-1240 yılları arasında yaşamış olup İslam dünyasının en meşhur süfilerinden olup fikirleri, talebesi ve manevi evladı kabul ettiği bu şahsiyet tarafından devam ettirilmiştir. Bu bilgide sözü edilen şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahi Evran
B) Necmeddin Dâye
C) Sadreddin Konevi
D) Hacı Bayram-ı Veli
E) Mevlânâ Celaleddin-i Rumi

Soru: Süleyman Şah, 1077 yılında İznik'i ele geçirmiş ve başker , yaparak Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Ardındar Adana, Tarsus ve Antakya'yı fethederek Suriye bölgesine yönelmiş, 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile yaptığı savaş sırasında ölmüştür. Bu bilgiden yola çıkılarak;
I. Selçuklu Hanedanı içinde uzlaşmanın sağlandığı,
II. Türkiye Selçuklularının geniş bir bölgede askeri mücadeleye giriştiği,
III. Anadolu'nun güneyinde Türk devletleri arasında hâkimiyet mücadelelerinin yaşandığı sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Türkiye Selçuklu ordusunun başkumandanı Beylerbe' ç veya Emirü'i-Ümerâ unvanını taşırmıştır. Mıntıkaların gü: ven ve asayişini sağlayan ordu kumandanlarına subaşı, sipehsâlar, serleşker denilmiştir. Selçuklularda donanma kumandanlarına Reis'ül-Bahr, Meliküs-Sevâhil veya Emir-i Sevâhil denilmiştir. Bu bilgiden yola çıkılarak Türkiye Selçuklu ordusuyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine varılabilir? A) Lojistik hizmetleri ihmal edilmiştir.
B) Hiyerarşik bir düzen kurulmuştur.
C) Ordumillet anlayışı terkedilmiştir.
D) İç güvenlik hizmetleri kolluk güçlerinin görevi sayılmamıştır.
E) Askeri birlikler yalnız savunma amaçlı olarak teşkilatlandırılmıştır.

Soru: Miryokefalon Zaferi'nden sonra II. Kılıç Arslan'ı tebrik için gelen Ermeni Patriği, Sultan'a, “Muzaffersiniz. Tanrı mübarek etsin.” demiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Barış ikliminin sağlanmasıyla
B) Din birliğinin gerçekleştirilmesiyle
C) Şer'i vergilendirmenin kaldırılmasıyla
D) TürkErmeni savaşlarının yaşanmasıyla
E) Ermenilerin Bizans yönetiminden şikâyetçi olmasıyla


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar