Alman Edebiyatı Temsilcileri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Alman Edebiyatı

Johann Wolfang von Goethe (1749-1832): Özellikle şiir ve romanlarıyla romantizm akımını başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Lirizme, aşk maceralarına, halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefî yorumlara yer vermiştir. Faust adlı tiyatro eserinde, yaşamın bütün bilgilerini ve varlıkların gizlerini öğrenmek için ruhunu şeytana satan, türlü acılar çektikten sonra gerçeği estetik güzellik ve şiir gibi yüce kavramlarda bulabileceğini anlayan Faust’un dramı işlenir. Genç Werther’in Acıları adlı romanında döneminin acılarını, duygularını duygusal bir dille anlatır. Eserleri arasında ayrıca Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları, Roma EIejileri, Divan vardır.Friedrich von Schiller (1759-1805): Alman edebiyatının önemli bir romantik sanatçısıdır. Haydutlar’da olsun Maria Stuart’da olsun Wilhem Tell’da olsun kötü ve despot yönetime başkaldırma temalarını işlemiştir. Tiyatrolarında Fransız İhtilali’nin getirdiği havayı yansıtmıştır.

Rainer Maria Rilke (1875-1926): Şiir türünde Alman edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. En çok aşk, ölüm, tabiat gibi temalara yer vermiş; lirik bir üslubu benimsemiş ve Alman halk şarkıları geleneğine ait unsurlardan yararlanma yoluna gitmiştir.

Thomas Mann (1875-1955): Roman türündeki tanınan yazar, eleştirel gerçekçiliğin temsilcisidir. Romanları arasında Buddenbrooklar, Büyülü Dağ, Doktor Faustus, Yusuf ve Kardeşleri, Değişen Kafalar vardır.

Bertolt Brecht (1898-1956): Epik tiyatronun öncüsüdür. Üçkuruşluk Opera, Galilei’nin Hayatı, Gecede Trampetler, İnsan İnsandır eserleri arasındadır.

Franz Kafka (1833-1924): Varoluşçu yazarlar gibi insanın saçma ve kötü bir dünyadaki trajedisine, bunalımlarına, kişinin çağına, ailesine, işine yabancılaşması temalarına yer vermiştir. Onun en önemli teması “yabancılaşma”dır. Başlıca eserleri şunlardır: Dönüşüm, Hüküm, Ceza Sömürgesi, Bir Taşra Doktoru, Dava, Şato, Amerika.

Hermann Hesse (1877-1962): Nobel ödüllü roman yazarıdır. Bozkırkurdu, Siddharta romanlarıyla tanınmıştır.

Stefan Zweig (1881-1942): Roman, hikâye, tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Asıl şöhretini biyografileriyle sağlamıştır. Önemli eserleri arasında Üç Büyük Usta (Balzac, Dickens, Dostoyevski), Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar (Casanova, Stendhal, Tolstoy), Satranç, Deniz Kenarındaki Ev vardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi