Aktiflik Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

REDOKS TEPKİMELERİ:

(Yükseltgenme — indirgenme Tepkimeleri:)

Tepkimeye giren tanecikler arasında elektron alışverişinin olduğu tepkimelere yükseltgenme indergenme ya da redoks tepkimeleri denir.

Yükseltgenme (Oksidasyon):

Bir maddenin elektron vermesine ya da elektron kaybetmesine yükseltgenme denir.

İndirgenme (Redüksiyon):

Bir maddenin elektron almasına ya da elektron kazanmasına indirgenme denir.

Elektron alan maddenin değerliğinde azalma olur. Redoks tepkimeleri, indirgenme ile yükseltgenmenin birlikte olduğu tepkimelerdir.

Redoks tepkimelerinde elektron vererek yükseltgenen madde indirgen, elektron alarak indirgenen madde ise yükseltgen özelliktedir.

Aktiflik:

Metallerde Aktiflik:

Metallerdeki aktiflik, elektron vermenin ölçüsüdür.

Elektron verme isteği hidrojene göre fazla olan metallere anitmetaller denir.
Na, Li, Ca, Mg, Al, Zn

Elektron verme isteği hidrojene göre daha düşük olan metallere pasifmetaller (yarısoy veya soy metaller) denir.
Cu, Hg, Ag, Au, Pt

Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe elektron verme eğilimi azalırken, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektron verme eğilimi genellikle artar.

Metallerin Asitlerle Tepkimeleri:

Aktif metallerin asitlerle tepkimesinden tuz ve H2 gazı oluşur.

Tepkimelerde hidrojenin serbest hale geçmesi (H2 olarak) tepkimeye giren metalin hidrojenden daha aktif olmasından kaynaklanır.

Alkali metaller diğer metallerden farklı olarak su ile hızlı bir tepkime verirler.

Ametallerde Aktiflik;

Ametallerde aktiflik elektron almanın bir ölçüsüdür. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe ve aşağıdan yukarı çıkıldıkça elektron alma isteği genellikle artar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar