ABD’nin 2. Dünya Savaşına Katılması ve Nedenleri Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ABD’nin Savaşa Katılması

ABD’nin Savaşa Girme NedenleriJaponya’nın, 1937’de istilasına başladığı Çin’de ABD’nin menfaatlerine zarar vermesi

ABD’nin Japonya’ya karşı Çin’e siyasi ve ekonomik destek vermesi

Japonya’nın Müttefiklere destek veren ABD’ye karşı 27 Eylül 1940’ta Almanya ve İtalya ile bir ittifak antlaşması imzalaması

ABD, Uzak Doğu konusunda yeni bir politika benimseyerek Japonya ile bir anlaşma imzaladı ve İngiltere’ye rahat bir şekilde yardım ulaştırmak için diplomatik girişimler başlattı. Ancak Amerika’nın bu yeni politikasını kendisi için bir zaaf olarak gören Japonya, Uzak Doğu’da tutumunu sertleştirdi. Amerika ise tutumunu sertleştiren Japonya ile ticaretini dondurdu. Amerika’nın bu politikasına ve görüşmelerde yumuşaklık göstermesine sinirlenen Japonya, Eylül 1941’de savaşa girme kararı aldı. Japonya ABD’nin Pasifik üstünlüğünü simgeleyen Pearl Harlbour’a 7 Aralık
1941’de saldırarak savaşa girdi. Sürpriz bir şekilde saldırıya uğrayan ABD aynı gün Japonya’ya ve 11 Aralık 1941 ‘de de Almanya’ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı’na katıldı.Atlantik Bildirisi

ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasındadır.

Bildiride:

  • Savaştan sonra toprak kazanılmayacak
  • Halkın onayı olmadan toprak değişimi yapılmayacak
  • Uluslar kendi geleceklerini kendileri belirleyecekler
  • Uluslararası işbirliği geliştirilecek
  • Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılacak
  • İnsanlar açlıktan kurtarılacak
  • Açık denizlerde ticaret serbest olacak
  • Mihver devletler silahtan arındırılacak

* Bu koşullar BM Antlaşması’na dahil edilmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi