8. Sınıf Cümle Türleri Testleri


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

8. Sınıf Cümle Türleri Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Cümle Türleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

8. Sınıf Cümle Türleri Test 2

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Cümle Türleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir. Fiil cümlelerinde yüklem haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil (eylem) cümlesidir?
A) Çocuğun saçları siyaha yakındı.
B) Haset, insanın içinde gezen bir zehir gibidir.
C) Gelip geçenlere yaydıkları haber köye erken vardı.
D) Hava bugün düne göre daha sıcak.

Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir isimden oluşan cümlelere isim (ad) cümlesi denir. Örneğin "Yaşadıklarını Hüsnü ile paylaştığı için çok huzurluydu." cümlesindeki "huzurluydu" sözcüğü, cümlenin yüklemini oluşturmuştur. "huzurluydu sözcüğü isim olduğu için cümle de yükleminin türüne göre isim cümlesidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre isim cümlesidir?
A) Masanın üzerindeki kitapları toplamaya başladı.
B) Lütfen aklınızı başınıza toplayın.
C) Sesi rüzgârın sesi gibi huzur veriyordu.
D) Çok kararsızdım bunları yazmadan önce.

Fiil cümlesi, yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. Fiil, şahıs ve kip eki alarak çekimlenir. İsim cümlesi ise yüklemi isim ya da isim soylu olan cümlelere denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi ile ilgili yay ayraç içinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) Boyu bir doksana yakındı. (İsim cümlesi)
B) Bu izlediği en doğru yoldu. (Fiil cümlesi)
C) İçlerinden bir tanesi mavi renkteydi. (İsim cümlesi)
D) Kardeşim tatlı sözlere kandı. (Fiil cümlesi)

Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümlelere fiil (eylem) cümlesi denir. Örneğin "Akşamüzeri saat yedide Esra'nın telefonuyla uyandı." cümlesinde "uyanmak" fiildir. Yüklem fiil olduğu için bu cümle yüklemine göre fiil cümlesidir.
Buna göre;
1. O hücumda katırların yanına kadar vardık.
2. En değerli tablosu budur.
3. Esra Hanım ne yollamıştır sence?
4. Buruk yüreği dağ evinde huzurluydu.
numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir?
A) 1 ve 2       B) 1 ve 3
C) 2 ve 4      D) 3 ve 4

Hangi anı yaşıyorsak o an bizimdir.
Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre bu cümleyle aynıdır?
A) Sözünü bitirmeden ağlama sesi yükseldi.
B) Annem izin vermezdi dışarıya çıkmaya.
C) Onu görünce içimi tarifi mümkün olmayan bir sevinç kapladı.
D) Asırlık bir uzaklık vardı aramızda.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi