3. Mustafa Dönemi Islahatları

3. Mustafa Dönemi Islahatları

III. MUSTAFA DÖNEMİ ISLAHATLARIIII. Mustafa yenilik taraftarı bir padişahtı. Kendisi gibi yenilikçi bir sadrazam olan Koca Ragıp Paşa ile beraber çok güzel ıslahatlar yaptı.

Bu dönemde;
– Avrupa usulü Topçu Ocağı kuruldu.
– Modern bir top dökümhanesi yapıldı.
– Tersane ıslah edildi. Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun (Deniz Mühendishanesi) açıldı.
– İlk defa iç borçlanmaya gidildi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi