3. Mustafa Dönemi Islahatları


Kategoriler: Tarih

III. MUSTAFA DÖNEMİ ISLAHATLARI

III. Mustafa yenilik taraftarı bir padişahtı. Kendisi gibi yenilikçi bir sadrazam olan Koca Ragıp Paşa ile beraber çok güzel ıslahatlar yaptı.Bu dönemde;
– Avrupa usulü Topçu Ocağı kuruldu.
– Modern bir top dökümhanesi yapıldı.
– Tersane ıslah edildi. Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun (Deniz Mühendishanesi) açıldı.
– İlk defa iç borçlanmaya gidildi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi