2. Balkan Savaşı (1913) 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih, Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. Sınıf

2. Balkan Savaşının Nedenleri

  • Bulgaristan’ın l. Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı alması(Özellikle Makedonya üzerindeki anlaşmazlıklar)
  • Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar genişlemesini Yunanistan’ın kabul etmek istememesi
  • Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu ve Yunanistan’ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmesi

2. Balkan Savaşı’nda Osmanlı

Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Osmanlı Devleti harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır.2. Balkan Savaşının Gelişimi

2. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan yenilmiş ve Bükreş Antlaşması imzalanmıştır.

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

Romanya: Silistre ve Güney Dobruca’yı alacak.
Yunanistan: Selanik, Kavala ve Güney Makedonya’nın büyük bir kısmını alacak.
Sırbistan: Manastır, Üsküp ve Priştina’yı alacak.
Karadağ: Plevne’yi alacak.
Bulgaristan: Dedeağaç ve Makedonya’nın küçük bir bölümünü alacak.

Osmanlı Devleti’nin Savaş Sonunda İmzaladığı Antlaşmalar

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913 Bulgaristan ile): Meriç Nehri batı ile sınır olacaktır. Bulgaristan’da kalan Türkler mülkiyet, dil, din ve mezhep hürriyetinden yararlanabilecektir.

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913 Yunanistan ile): Girit; Yunanistan’a bırakılacaktır. Yunanistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınacak Ege adalarının geleceğini büyük devletler belirleyecektir.

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914 Sırbistan ile): Sırbistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınacaktır.Not: Osmanlı Devleti savaşlardan sonra Balkan devletleri ile yaptığı antlaşmalarda kaybedilen yerlerdeki Türklerin haklarını korumaya özen göstermiştir. Bu durum, Türkçülük fikrinin güçlendiğinin bir göstergesidir.

Balkan Savaşları’nın Genel Sonuçları

  • Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonucunda Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ve Ege adalarını kaybetmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nin Avrupa Kıtası’ndaki toprak varlığı Doğu Trakya ile sınırlı kalmıştır.
  • Dış Türkler sorunu ortaya çıkmıştır.
  • İttihat ve Terakki Partisi Balkan SavaşIarı’nın sonunda bazı düzenlemeler yapmış, iç politikada Turancılığı, dış politikada ise Alman yanlısı tutumu ön plana çıkarmıştır.
  • Balkan Savaşları, l. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden birini oluşturmuştur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi