Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih
  • Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hukuki ve siyasal açıdan belgelemiştir.
  • TBMM’nin yaptığı anayasa kurucu meclis olduğunu göstermektedir.
  • Olağanüstü bir dönemde yapılan anayasada kişi hak ve özgürlükleri yer almamıştır.
  • Millî Mücadelenin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamış ve 1924 Anayasası’nın ilanına kadar yürürlükte kalmıştır.
  • Millî egemenlik, tek meclis, güçler birliği ve meclisin üstünlüğü gibi temel ilkelere dayandırılmıştır.
  • 1921 Anayasasında en önemli değişiklikler 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim şekli belirlenmiş, meclis hükümeti sistemi yerine de kabine sistemine geçilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar