1848 İhtilalleri Sonuçları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

1848 İHTİLALLERİ

1848 ihtilalleri ilk olarak Fransa’da ortaya çıktı. 1848 ihtilalleri çözüme kavuşturmasındaki uygulamalarını yeterli bulmayanların harekete geçmesi 1848 ihtilallerini başlattı.1848 ihtilalleri Sonucunda;

işçilere grev, sendika gibi haklar verilerek işçi sınıfının durumu düzeltildi.

Sosyalizm akımı güçlendi.

Bunları biliyor musunuz ?

1848 ihtilali’nden sonra Avusturya baskısı altındaki Macar mültecileri Osmanlılara sığındı. Osmanlıların bu mültecilere sığınma hakkı vermesinden dolayı Kırım Savaşı sırasında Avrupalı devletler Osmanlılara destek verdi.

İtalya’da Siyasi Birliğin Sağlanması (1870)

Viyana Kongresi yedi hükümete ayırdığı İtalya’yı siyasi açıdan Avusturya’ya bağladı ancak İtalya’daki hükümetler Piyemonte Krallığı etrafında birleşerek Avusturya’ya savaş ilan ettiler.

İtalyan aydınlar tarafından kurulan Karbonari Cemiyeti de İtalyan şehir hükümetlerinin birleşerek örgütlenmelerinde önemli bir rol oynadı.Kırım Savaşı’nda yer alarak Avrupalı devletlerin desteğini alan İtalya 1870’de Avusturya’yı yenerek bu devletin kontrolünden çıktı ve Roma merkezli siyasi birliğini sağladı.

Almanya’da Siyasi Birliğin Sağlanması (1871)

Viyana Kongresi’nde Avusturya’nın kontrolünde bir Germanya Konfederasyonu Almanya’da kuruldu ve Prusya bu konfederasyonun dışında tutuldu.

Bismark’ın başkanlığındaki Prusya zamanla Avusturya’ya rakip hale geldi. Alman prenslikleri de Rusya’nın öncülüğünde siyasi birliğin sağlanması için harekete geçince Avusturya ile savaşlar başladı.

Yapılan savaşları Prusya kazanınca Prag Antlaşması ile Avusturya, Alman topraklarından çıkarıldı ve Almanya konfederasyonu kuruldu.

Fransa’nın Sedan Savaşı (1870) ile kesin bir yenilgiye uğratılması sonucunda Alman birliği kuruldu. (1871) Prusya kralı I.Wilhelm, Versay Sarayı’nda taç giyerek Alman imparatoru ilan edildi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi