1. Mehmed Çelebi Dönemi (1413 – 1421) Önemli Olaylar TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

BİRİNCİ MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413 – 1421)

Kardeşleriyle yaptığı mücadeleyi kazanarak tahta geçmiştir. Osmanlı Devleti’ni dağılma tehlikesinden kurtarıp merkezi otoriteyi yeniden sağladığı için devletin ikinci kurucusu sayılmıştır. Anadolu Türk siyasi birliği tekrar sağlanmaya çalışılmıştır.Bu amaç;

  • Aydınoğulları Beyliği’nin topraklarının bir kısmı alınmış,
  • Saruhanoğulları Beyliği’ne son verilmiş,
  • Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmiş,
  • Karaman, Candar ve Menteşeoğulları beylikleri denetim altına alınmıştır.

Venediklilerle 1416’da Marmara açıklarında ilk deniz savaşı yapılmış ve donanma komutanı olan Çalı Bey hayatını kaybettiği için savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir.

Şeyh Bedreddin İsyanı (1418)

Mehmet Çelebi döneminin en önemli olaylarından birisi de Şeyh Bedreddin ve taraftarlarının çıkardıkları ayaklanmadır. Şeyh Bedreddin Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu dini, siyasi ve sosyal durumu göz önünde bulundurarak Aydın bölgesinde bulunan Börklüce Mustafa; Manisa taraflarında bulunan Torlak Kemal’in de desteğini alarak büyük bir ayaklanma çıkarmış daha sonra yakalanarak idam edilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan bu ilk dini, siyasi ve sosyal nitelikteki ayaklanma bastırılmıştır. Ayrıca bu dönemde ortaya çıkan Düzmece Mustafa isyanı da kısa sürede bastırılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi