1. İnönü Savaşı (Muharebesi) Önemi ve Sonuçları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI (6 – 10 OCAK 1921)

Bu cephede harekete geçen Yunanlar; • Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek
 • Eskişehir’i alarak burayı askeri üs haline getirmek için saldırıya geçmişlerdir.

Çerkez Ethem ile kardeşlerinin TBMM’ye karşı ayaklanmasından yararlanmak isteyen Yunanlar Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlamışlardır; ancak Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Eskişehir’in İnönü kasabasında yapılan savaşı kazanınca Yunanlar geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Önemi ve Sonuçları:

 • TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır.
 • TBMM’ye olan güven artmıştır.
 • Albay İsmet Bey’in rütbesi kısa bir süre sonra generalliğe yükseltilmiştir.
 • Çerkez Ethem İsyanı kesin olarak bastırılmıştır.
 • Düzenli ordu ile Kuvayi Milliye yanlıları arasındaki tartışma ve çekişmeler sona ermiştir.
 • Askere alma işlemleri hızlanmış düzenli orduya katılım artmıştır.
 • İtilaf Devletleri Sevr’i yeniden görüşmek üzere Londra Konferansı’nı düzenlemişlerdir.

Birinci İnönü Muharebesi İle İkinci İnönü Muharebesi Arasında Yaşanan Önemli Gelişmeler:

 • Teşkilatı Esasiye Kanunu ile Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul edilmiştir (20 Ocak 1921).
 • TBMM’yi tanıyan ilk İslam devleti olan Afganistan ile 1 Mart 1921’de Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.
 • İstiklal Marşı kabul edilmiştir (12 Mart 1921).
 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır (16 Mart 1921).

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi