Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih

 • BİLGİ: Güneybatı Anadolu’da işgal bölgeleri olan İtalya’ya karşı Kuvayımilliye veya düzenli ordu ile bir savaşa girişilmemiştir.

  Çerkez Ethem’in isyanını fırsat gören Yunanlılar Bursa bölgesinden harekete geçmişlerdir. Hedefleri Eskişehir’i alıp, Anadolu demiryollarını tahrip ederek Ankara üzerine yürüyüp milli hareketi dağıtmaktır.

 • Batı Anadolu’ya yerleşmek isteyen Yunanlıları, Sevr’i kabul ettirmek için mücadele eden İngilizler desteklemiş ve 8 Ocak’ta Yunanlılar Bilecik’i işgal etmişlerdir.
 • Çerkez Ethem’in askerleri üzerine gönderilen ordunun bir kısmı geri çağrılarak Yunanlılara karşı büyük bir savunma savaşı yapılmış ve 10 Ocak’ta Yunanlılarla çarpışmalar başlamıştır.
 • 11 Ocak 1921’de Yunanlılar ilerleyemeyeceklerini anlayarak Bursa’ya doğru geri çekilmişlerdir.

UYARITBMM Londra Konferansfna;
Misak-ı Milli’yi dünya kamuoyuna duyurmak ve “Türkler barış girişimlerine yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar.” içerikli propagandalara meydan vermemek, kendini uluslararası platformda kabul ettirmek amacıyla katılmıştır.

1. İnönü Zaferi’nin Etkileri

 • Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması ve Düzenli Ordu’nun ilk zaferi olarak Türk ve dünya kamuoyunda etkili olması
 • Kuvayımilliye’den Düzenli Ordu’ya geçilmesine tepkili olanların dayanaklarını yitirmesi ve asker kaçakları sorununun büyük oranda çözülmesi
 • Ülkede doğan olumlu havanın da etkisiyle TBMM’nin ilk Anayasasını (Teşkilât- Esasiye) 20 Ocak 1921’de TBMM’de kabul etmesi
 • Türk taraflar arasında İkilik çıkararak Osmanlı ve TBMM yönetimleri arasındaki anlaşmazlıktan yararlanmak isteyen İtilafların Londra Konferansını düzenlemeleri.
 • TBMM’nin Londra K0nferansı’na katılımınından Akdeniz yolu üzerindeki çıkarları gereği rahatsız olan Sovyet Rusya ile TBMM arasında yapılan Moskova Antlaşmasında, Sovyet Rusya’nın TBMM’yi tanıması
 • Afganistan ile TBMM arasında 1 Mart 1921 Dostluk Antlaşması’nın yapılması
 • İstiklal Marşı’nın TBMM’de 12 Mart 1921’de kabul edilmesi

Birinci İnönü Zaferi’nin Türk basınında yer bulması, Türk halkında sevinç ve umut oluşturması, “İngilizlerin Yunanlılar üzerinden kurdukları hayalleri için” büyük bir risk olarak görülmüştür.

İngilizler,

 • İnönü Zaferi’nin etkilerini azaltmak,
 • Yunanlılara zaman kazandırmak,
 • Türk tarafları barış adı altında kendi çıkarlarına razı etmek

gibi amaçlarla Londra Konferansının toplanmasını sağlamışlardır.

Birinci İnönü Zaferi’nin Önemi

 • TBMM Düzenli ordu ile ilk askeri başarısını kazanmıştır.
 • TBMM Hükümeti’nin otoritesi ve gücü artmıştır.
 • Türk halkının milli mücadelenin kazanılacağına olan inancı artmış, orduya katılım hızlanmıştır.
 • Anlaşma devletlerinin milli mücadeleye bakışı değişmiş, durumu yeniden gözden geçirme ihtiyacını hissetmişlerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar