1.Dünya Savaşı’nda İmzalanan Antlaşmalar ve 1929 Ekonomik Krizi Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

LOCARNO ANTLAŞMASI (1925)

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Çekoslavakya, Polonya katılmıştır. Uluslararası barışın korunması amaçlanmıştır. Avrupalı devletlerin yanı sıra Türkiye’de antlaşmaya dahil olmuştur.

*Cemiyet-i Akvam Türkiye’yi üye yapabilmek için üye olma koşulunda başvuru şartını değiştirerek özel davet şartını getirmiştir. Almanya, Fransa, Belçika’nın sınırları kesinleşmiştir. Tüm anlaşmazlıkların barış yoluyla giderilmesi kabul edilmiştir.

KELLOGG – BRİAND PAKTI

ABD ile Fransa arasında 1928’de sorunların barış yoluyla çözümlenmesi için imzalanmıştır. Avrupalı devletlerin yanı sıra Türkiye’de antlaşmaya dahil olmuştur.

RAPOLLO DOSTLUK ANTLAŞMASI (1922)

Almanya ve Sovyet Rusya arasında yapılan bu antlaşmayla; iki devlet de yenilgi ve devrim sonucu içine düştükleri yalnızlıktan kurtulmaya çalışmışlardır. Bu antlaşmayla Almanya, İngiltere ve Fransa’ya meydan okuyarak Sovyet Rejimi’ni tanımıştır.

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

(KARA PERŞEMBE)

Amerika’da başlayan bu buhran kısa sürede dünyayı etkilemiştir.

Nedenleri :

 • Ülkedeki gelir dağılımındaki dengesizlik
 • Şirket örgütlenmesinin zayıf olması
 • Banka sisteminin kötü olması
 • Dış ticaretin disiplinsiz olması
 • Avrupa’ya verilen kredi faizlerinin yüksek olması
 • Kredi vadelerinin kısa olması ve geri ödemelerin yapılamaması

Bu bunalım Kara Perşembe olarak tarihe geçmiştir. Türkiye bu durumdan kurtulmak için yerli malı kullanımına önem verdi. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Merkez Bankasının kurulması ve dışarıya fazla bağlı olmamayla bu bunalım hafif şekilde atlatılmıştır.

ABD Paris Barış Konferansı’nda Amerikan mandasına sıcak bakarken Monroe Doktrini’yle Orta Doğu politikalarından uzaklaşmıştır. Bu değişimin nedeni yaklaşmakta olan ekonomik bunalımdı.

İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA CEMİYET—İ AKVAM

Uluslararası iş birliğini geliştirmek, savaşların önlenmesi, uluslararası ilişkilerde gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu davranışların egemen olmasını sağlamak, uluslararası kurallara uyulması için çalışmaktır.

Cemiyet—i Akvam’ın Başarılı Olmamasında;

 • Cemiyetin savaşı önleyecek önlemleri alamaması
 • Birçok konuda iş birliğinin zorunlu kılınması
 • Saldırıları önleyecek gücünün olmaması
 • İnsan haklarının yanında mandater sistemi de savunması
 • ABD’nin cemiyetten ayrılması
 • Büyük devletlerin lehine karar vermesi gibi durumlar etkili olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar