Zeki Ömer Defne Eserleri Özellikleri (1903-1992) AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)

Şairliğe ilk adımını Çankırı’da neşredilen Hak Yolu adlı dergide çıkan bir şiiri ile adım atmıştır.

Halk şiirinin geleneğinden yararlanan ve ölçuIü—kafiyeli şiirler yazan şair, son şiirlerinde serbest tarza kaymıştır.

İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan alır; sözcüklere derin, sembolik bir anlam yükler.

Edebiyat öğretmenliğinin getirdiği izlenimler şiirlerinde önemli yer tutar. Bu özelliği ile “Öğretmen Şair” olarak bilinir.

Türk halk edebiyatı, onun temel kaynakları arasındadır.

Halk şiir geleneği ile modern dünyayı kucaklayan bir şair olarak değerlendirilir.

Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerine yurt güzellemeleri yazmıştır.

“Ziller Çalacak”, “Ilgaz”, “Gül Ey Isparta’nın Gülleri”, “Bu Memleket Böyle Ağlar” şiirleri ile tanınır.

Eserleri

Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir—Puyalar I, Kardelenler-Puyalar II

Araştırma: Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Edebi Sanatlar Bakımından Bir İnceleme
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar