Zayıf Nükleer Kuvvet


Kategoriler: Fizik

Atom çekirdeğinin kararsız olmasında etkili olan kuvvetlerdir. Atom altı parçacıklar tarafından taşınan radyoaktif parçalanmalara sebep olan kuvvettir. Fazla nötron ve proton bulunduran radyoaktif elementlerde çekirdek dengesini sağlamaya çalışır.

  • Bu kuvvet evrendeki bütün parçacıklara etki eder.
  • Kısa menzillidir.
  • Şiddeti her parçacık için aynıdır.
  • Güçlü nükleer kuvvetten küçük, kütle çekim kuvvetinden çok büyüktür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi