Yüklü Parçacıkların Elektriksel Alanda Hareketi Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALANDA HAREKETİ

Yüklü Parçacıklara Etki Eden Kuvvet;

İletken ve özdeş K, L levhaları V verilimine sahip üretece şekildeki gibi bağlandığında K levhası artı L levhası ise eksi elektrik yükü ile yüklenir. Levhalar arasında her noktada büyüklüğü aynı olan elektrik alan oluşur. Elektrik alanın (+) levhadan (—) levhaya doğrudur. Bu düzgün elektrik alanın şiddeti,

Not: Paralel levhalar arasındaki (+) yüklü parçacığa etki eden kuvvet elektrik alanla aynı yönde (-) yüklü parçacığa etki eden kuvvet elektrik alana zıt yönlüdür.

Yüklü Parçacıkların Elektrik Alandaki Enerjisi

Not: Bir levhadan karşı levhaya gelene kadar yapılan iş levhalar arasındaki uzaklığa bağlı değildir. Levhalar arasındaki uzaklık süreyi yani t’yi etkiler.

Yerçekimi ve sürtünmelerin önemsenmediği ortam +q yüklü parçacık K noktasından L noktasına gelene kadar yapılan iş;

Parçacık şekildeki gibi Vo büyüklüğündeki hızla kinetik enerjisini azaltacak gerilim yönünde atıldığında üç durumla karşılaşırız. (Ek: Parçacığı kinetik enerjisi)

Potansiyel farkları V1 ve V2 olan pillere bağlı şekildeki birleşik paralel düzeneğinde K levhasından serbest bırakılan +q yükü, L levhasına doğru hareket ederken hızlanır. L levhasından M levhasına doğru giderken yavaşlar.

Buna göre;

Yerçekiminin önemsenmediği bir ortamda yüklü paralel levhalar arasından yatay ve hızıyla fırlatılan +q yüklü cisim şekildeki gibi yatay atış hareketi yapar.

Parçacık yatayda sabit hızla hareket eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar