] }

Soru: ( ) Yoğunluğun birimi; kütle biriminin hacim birimine bölünmesi ile bulunur.
( ) Yoğunluk bir maddenin birim hacmini dolduran madde miktarıdır.
( ) Farklı maddelerin eşit kütlelerinin yoğunlukları da eşittir.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) D,D,D B) Y,D,Y C) D,D,Y D) Y,Y,Y


Soru: Yoğunluk, bir maddeyi oluşturan taneciklerin ne kadar sık veya seyrek dizildiğiyle ilgili bir durumdur. Yani taneciklerin sık dizilmesi maddenin yoğun olduğu anlamına gelir.
Buna göre;
I. L, K'den daha yoğundur.
II. K ve L'den eşit hacimde alınan örneklerde L'de daha çok taneciğe rastlanır.
III. Eşit hacimde alındığında L maddesinin kütlesi K'nin kütlesinden büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve II D) I, II ve III


Soru: Bir bardakta bulunan suyun bir miktarı boşaltılıyor. Buna göre bu durumla ilgili öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur?
A) Gökhan: Bardaktaki suyun kütlesi ve hacmi azalmış, yoğunluğu değişmemiştir.
B) Elçin: Bardaktaki suyun kütlesi ve yoğunluğu artmıştır.
C) Meltem: Bardaktaki suyun hacmi ve kütlesi değişmemiştir.
D) Furkan: Bardaktaki suyun hacmi ve yoğunluğu azalmıştır.


Soru: Bir sürahideki vişne suyu ile büyüklükleri farklı olan K ve L bardakları tamamen dolduruluyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) L bardağındaki vişne suyunun yoğunluğu daha fazladır.
B) K bardağındaki vişne suyunun yoğunluğu daha fazladır.
C) K ve L bardaklarındaki vişne suyunun yoğunluğu, sürahideki vişne suyunun yoğunluğuna eşittir
D) K ve L bardaklarındaki vişne suyunun yoğunlukları, sürahideki vişne suyunun yoğunluğundan daha azdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar