Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih
  • Yerleşik toplumlar üretimde, konar-göçer topluluklar ise askerlik alanında üstün özelliklere sahipti.
  • Temel geçim kaynağı hayvancılık olan konar-göçerlerin
    ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersizdi. Özellikle tahıl, demir madeni gibi ihtiyaçlarını yerleşik toplumlardan sağlamaları gerekiyordu. Bunun için ya takas usulüne dayanan ticaret yapıyorlar ya da ani baskınlarla köy ve kasabaları yağmalama yoluna gidiyorlardı.
  • Göçebeler doğanın çetin şartları ile mücadele ettiklerinden dayanıklı, sabırlı ve sert bir mizaca sahiptiler. Gerektiğinde birbirleri ile çok kolay organize olabiliyorlardı.
  • Konar-göçer topluluklar dışa açık ve savaşçı bir yaşam biçimine sahiptir. Yerleşik topluluklar ise dışa kapalı ve barışçı bir yaşam biçimini benimsemiştir.
  • Göçebe – yerleşik savaşlarında genelde göçebeler üstünlük sağlamıştır.
  • Savaşlarda göçebeler üstün geldiğinde büyük ganimetlere sahip olabiliyorlardı. Yerleşikler üstün geldiğinde ise çok az şey elde edebiliyorlardı. Bu nedenle barışçı bir yaklaşıma sahiptiler.Soru: Büyük İskender, Yunan şehir devletlerinin yöneticileri tarafından Helen Birliği'ne lider olarak seçilmiştir. Asya Seferi sırasında ise Mısır'da Amon-Ra rahipleri tarafından tanrı-kral ilan edilmiştir. Yine Batı Anadolu'da Didim Apollon Tapınağı kahini tarafından Tanrı "Zeus`un oğlu" olarak adlandırılmıştır. Bu bilgilere bakarak İskender için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tek tanrılı inançları desteklediği
B) Ülkede kültür birliğini sağlamaya çalıştığı
C) Yunan kültürünün yayılması için çalıştığı
D) Gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırdığı
E) Yunan şehir devletleri yöneticilerine karşı din adamları ile ittifak yaptığı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar