Yeni Dünya’ya Göçler 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler 10. Sınıf, Coğrafya

Osmanlı İmparatorluğu’nun İpek Yolu, Baharat Yolu ve Çay Yolu gibi güzergahların kontrolünü ele almasıyla Avrupalı denizci devletler (Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi) Çin ve Hindistan’a ulaşmak için alternatif yollar aramaya başladılar. Özellikle Haçlı Seferleri sonucunda Müslümanlardan pusulayı da öğrenmelerinin verdiği güvenle açık denizlere açılıp keşifler yapmaya yöneldiler.

  • Avrupalı gemicilerin bu Keşifler sonucunda ulaştıkları Güney ve Kuzey Amerika, Orta ve Güney Afrika, Hindistan, Endonezya ve Okyanusya gibi yerlerde bu ülkeler sömürgeler kurdular.
  • Bu sömürgelere Avrupa’dan büyük göçler yaşanmaya başladı. Keşfi yapan ülkelerin yanı sıra; İrlandalılar, Almanlar, İskandinavyalılar, İtalyanlar, Polonyalılar ve Slavlar da bu göçlere katıldılar.
  • Ayrıca köle ticareti amacıyla Afrika’dan Amerikalara çok miktarda insan götürülmüştür. Bu sayının ise 10-30 milyon aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Yine belirtelim ki sayısız miktardaki köle de Afrika kıyılarında gemilere yüklenmeyi beklerken ya da balık istifi gibi taşınırken, hastalıktan, açlıktan, zayıflıktan vb. hayatlarını kaybetmişlerdir. İşte Batı Medeniyetleri sömürgelerini ve Dünya hakimiyetlerini bu masumların kanları üzerinde kurmuşlar ve gelişmişlerdir.

Sanayi İnkılabından sonra Avrupa’dan ve Asya’dan Kuzey Amerika’ya yapılan göçler önemli ölçüde artış gösterdi.

  • Bu göçler sonunda Avrupalıların sayısı yerli halkı geçti ve Yeni Dünya’nın siyasi, sosyal ve kültürel yapısı tamamen değişti.
  • Kuzey Amerika’ya olan bu göçlerle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan göçler, günümüzde de devam etmektedir.
  • Avrupa Kıtası’ndan Amerika Kıtası’na olan göçmen sayısının 65 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bunun 45 milyonunun Kuzey Amerika’ya, 20 milyonunun ise Latin Amerika’ya yöneldiği sanılmaktadır.
  • Yine Dünya’nın en büyük göç olaylarında biri de 1947’de Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması sırasında yaşanmıştır. Bu göçler esnasında 8 milyon Müslüman’ın Hinduların egemen olduğu Hindistan’dan Pakistan’a ve karşılık olarak da 10 milyon Hintlinin Pakistan topraklarından Hindistan’a göç etmesidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar