] }

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) TEMA'nın farklı çalışmaları var.
B) Adam, MEB'de çalışıyordu.
C) TV'na kısa bir yazı göndermiştim.
D) KATÜ'nün kampusünü göremedim.


Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Gelişigüzel bir hikâye yazmış.
B) Oysa ki tüm engelleri de aşmıştık.
C) Türkçe'de yabancı sözcük sayısı artıyor.
D) Deneme her hangi bir konuda yazılabilir.


Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Kayıp ettim genç yaşımda goncamı
B) Trafik cezasının af edilmesini bekliyormuş.
C) İnan ki çekilmez bu dünyanın kahrı.
D) Bu makinalar devrini çoktan doldurmuş.


Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Yalnız benimi davet ediyorsun?
B) Gelmemek için saatlerce nazetti.
C) Müdür senide benide çağırdı.
D) Uçakdan atlayınca paraşütü açılmamış.


Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Orhun Anıtları Göktürkler'den kalmış bir eserdir.
B) Geçen yıl PTT'den emekli oldu.
C) Hinduizm ve Budizm'de temiz olmak öğütlenir.
D) Gelirken bakkaldan şekerde almıştı.


Soru: Pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Kuyumcu güpegündüz soyulmuş.
B) Huzur ve mutluluk çepeçevre sarmıştı beni.
C) Dosya bıraktığı yerde sapa sağlam duruyordu.
D) Yapayalnız dolaştım durdum şehrin boş sokaklarını.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar