Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 – 1520)

II. Bayezid döneminde yaşanan Şahkulu isyanı, şehzadeler arasında taht mücadelesini başlatmıştı. II. Bayezid, oğulları arasındaki taht mücadelesini önlemek amacıyla Şehzade Ahmet’i tahta çıkarmak istiyordu. Ulema sınıfı ise Şehzade Korkut’u tercih etmekteydi. Ordu ise iyi bir savaşçı olan Şehzade Selim’i istemekteydi. I. Selim, babasına karşı iki kez ayaklandı. Neticede, II. Bayezid sağlığında tahtı Şehzade Selim’e bıraktı.

Osmanlı – İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı (1514)Safevi hükümdarı Şah İsmail’in Anadolu’da yoğun olarak başlattığı Şiilik propagandası Osmanlı’yı zor durumda bırakmıştı. Şeyhülislamdan alınan fetva sonucu İran’a sefere çıkıldı. Çaldıran Ovası’nda yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Şah İsmail savaş alanından kaçmayı başardı.

Sonuçları

 • Doğu Anadolu toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi.
 • Musul, Kerkük, ve Erbil alındı.
 • Şiilik sorunu bir süre için çözümlendi.
 • Çok sayıda İranlı sanatçı İstanbul’a getirildi.

Mısır Seferi

Sebepleri

 • Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları topraklarının Osmanlı tarafından alınmasına Memlukların karşı çıkması,
 • Memlukların, Safeviler ile anlaşarak Osmanlı’nın yeniden İran’a girmesini önlemesi,
 • Baharat Yolu’nun ekonomik önemi ve Mısır’dan geçmesi,
 • Halifelik makamının İslam dünyası üzerinde birleştirici etkisinden, Osmanlı’nın yararlanma düşüncesi,
 • 1516’da yapılan Mercidabık Savaşı Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer sonucunda Suriye, Filistin ele geçirildi. Ramazanoğulları kendiliğinden Osmanlı’ya katıldı (1516). Kışı Şam’da geçiren Yavuz, Sina Çölü’nü geçerek Mısır’da Ridaniye Savaşı’yla Memluk ordusunu bir kez daha yendi (1517).

Sonuçları

 • Memluk Devleti yıkıldı.
 • Suriye, Mısır, Hicaz, Filistin ve Kudüs Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Halifelik Abbasilerden Osmanlılara geçti.
 • Baharat Yolu Osmanlılara geçti ise de Ümit Burnu’nun keşfinden dolayı istenen fayda sağlanamadı.
 • Venedikliler, Memluklara Kıbrıs için ödedikleri yıllık vergiyi Osmanlıya vermeye başladılar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi