Virüsler: Biyoloji Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

VİRÜSLER

Virüsler canlı ile cansız arası geçiş formudur. Her ne kadar üreme yönüyle canlılara benzeseler de canlılardan farklı olan çok sayıda özelliği vardır. Bu yüzden virüs canlıya benzer özellikleri olan ama canlı olmayan bir yapıdır.

Yapısında protein kılıf ve nükleik asit bulunur, (DNA veya RNA). Virüsler bakterilerden çok. daha küçük yapılardır. Bu yüzden birçok virüsün yapısı iyi incelenememiştir. Yapısı en iyi incelenmiş olan virüsler bakteri virüsleridir (bakteriyofaj). Bakteriyofajların nükleik asidi DNA dır.

Virüslerde hücresel yapı yoktur. Yani hücre zarı, sitoplazma ve organelleri yoktur.

Virüsler beslenmez, büyümez, hareket etmez, metabolizması yoktur, ATP üretmez ama konak hücrenin içinde çoğalırken konak hücrenin ATP sini kullanır. Virüsler dış ortamda kristalize olurlar ve hiçbir canlılık faaliyeti göstermezler. Sadece canlı hücre içinde çoğalabilirler. (zorunlu hücre içi parazittir)

Virüslerin enzim sistemi olmadığı için ve hücre içinde saklandığı için virüslere antibiyotik etki etmez. Antibiyotikler bakterilerin enzim sistemini yok ederek onları öldürür. Virüslere karşı vücudun ürettiği bağışıklık proteinine interferon denir. Grip gibi virütik hastalıklarda C vitamini gibi vücut direncini arttırıcı besinler tüketilirse vücut daha kolay virüsle mücadele eder ve hastalık daha çabuk iyileşir.

Her virüs her organda çoğalamaz. Bir virüsün bir organda çoğalabilmesi için virüsün protein kılıfıyla hedef hücrenin zarındaki glikoproteinler arasında bir uyum olması gerekir. Örneğin kuduz virüsü beyin ve omurilikte çoğalır, kızamık virüsü ile suçiçeği virüsü deride çoğalır, AIDS virüsü akyuvarlarda çoğalır.

Virüsler sık sık mutasyona uğradığı için virüse karşı aşı üretmek zordur

* Grip, suçiçeği, kabakulak, kızamık, çocuk felci, hepatit, AIDS virüs hastalıklarıdır. Kolera, tifo, dizanteri, zatürre, verem, ülser bakteri hastalık/andır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar